• usd 468.56

  • eur 497.56

  • rub 7.3

  • cny 67.18

13 شىلدە, 23:43:44
الماتى
+35°

2024 جىلدىڭ 13 ماۋسىمىندا قوناەۆ قالاسىنىڭ مادەنيەت ۇيىندە «؛دارىندى وقۋشىلار جەتىستىكتەرى فورۋمى»؛ اتتى ايتۋلى شارا ءوتتى. بۇل دارىندى بالالاردى قولداۋعا جانە ىنتالاندىرۋعا باعىتتالعان شارا.
حالىقارالىق, رەسپۋبليكالىق وليمپيادالاردا ءوڭىرىمىزدىڭ ابىرويىن اسقاقتاتقان 145 وقۋشى ءۇشىن, وقۋ جىلىنىڭ اياقتالۋى ەرەكشە تاڭدانىس پەن قۇرمەتكە بولەنۋگە سەبەپ بولدى. جوعارى ناتيجەلەرگە قول جەتكىزىپ جاتقان دارىندى بالالار سانىنىڭ ۇدايى كوبەيۋى, مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت كەمەلۇلى توقاەۆتىڭ ءبىلىم سالاسىنا ەرەكشە كوڭىل ءبولىپ, قولداۋ كورسەتىپ وتىرعانىنىڭ كورسەتكىشى. جوعارى ناتيجەگە جەتۋگە وبلىستىڭ ءار اۋدانىنداعى ءبىلىم وشاقتارى, سونىڭ ىشىندە ىلە, قاراساي, ەڭبەكشىقازاق اۋداندارى, «؛ارىستان»؛ ليسەيى مەن «؛دانا»؛ جەكەمەنشىك مەكتەپتەرى جاۋاپتى. وبلىس قازىناسىنا كوپتەگەن ماراپاتتار مەن جەتىستىكتەر اكەلگەن الحانبەك مالكەەۆ اتىنداعى وبلىستىق ء«؛بىلىم-يننوۆاسيا»؛ ليسەيىن ەرەكشە اتاپ وتۋگە بولادى. شاراعا وبلىستىق ء«؛بىلىم-يننوۆاسيا»؛ ليسەيىنىڭ مۇعالىمدەرى &ndash؛ تامارا ەششانوۆا مەن اۋكەنوۆ بەكزات, ىلە اۋدانى no38 مەكتەپتىڭ زاڭ ءپانىنىڭ ءمۇعالىمى &ndash؛ نارىموۆا لەيلا, ەڭبەكشىقازاق اۋدانى, راحات no1 ورتا مەكتەبىنىڭ حيميا ءپانىنىڭ ءمۇعالىمى - نۇرتاي ەرنازار قاتىستى.
&ndash؛ «؛مەكتەپ قابىرعاسىنداعى بيىك جەتىستىكتەر &ndash؛ مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت كەمەلۇلى توقاەۆتىڭ ءبىلىم سالاسىنا دەگەن ەرەكشە كوزقاراسى مەن قولداۋىنىڭ جەمىسى. سونىڭ ارقاسىندا وبلىسىمىزدا ءبىلىم سالاسى جۇيەلى دامىپ كەلەدى. وتكەن وقۋ جىلىندا ءبىلىم ساپاسى 67,2% (2023 ج. &ndash؛ 65,8%) قۇرادى. بيىل مەكتەپ بىتىرگەن 14 مىڭ تۇلەكتىڭ 1206-سى «؛ۇزدىك اتتەستات»؛, 946 بالا «؛التىن بەلگى»؛ توسبەلگىسى يەگەرى اتاندى»؛, - دەدى ءوڭىر باسشىسى.
- «؛ەڭبەكشىقازاق اۋدانىنداعى №1 راحات ورتا مەكتەبىنىڭ وقۋشىسى, اۋىلدىق سپارتاكيادادا رەسپۋبليكا بويىنشا جالعىز «؛ابسوليۋتتىك جەڭىمپاز»؛ ابدۋحاميت نۇريسلامدى قوسا العاندا, ەرەكشە كوزگە تۇسكەن وقۋشىلاردى اتاپ وتكىم كەلەدى؛ ء«؛بىلىم-يننوۆاسيا»؛ ليسەيىنىڭ وقۋشىسى حالەل مۋسليم, تالعار اۋدانى گاگارين اتىنداعى №8 مەكتەپ-ليسەيىنىڭ وقۋشىسى الەكسانوۆا انگەلينا, «؛ارىستان»؛ ليسەيىنىڭ وقۋشىسى ابدىكەش ميراس, قوناەۆ قالاسى ورتا مەكتەپ-گيمنازياسىنىڭ وقۋشىسى قويشىمان ايزەرە, ىلە اۋدانى ء38-شى گيمنازيا وقۋشىلارى بەكمۇحامەت ايشا مەن فۋرسوۆا ميلانا. ولاردىڭ تالانتى مەن جەتىستىكتەرى جينالعانداردىڭ ماقتانىشى مەن تاڭدانىسىن ارتتىردى»؛, - دەپ اتاپ ءوتتى مارات سۇلتانعازيەۆ. سالتاناتتى جيىندا جەڭىمپازدارعا الماتى وبلىسى اكىمىنىڭ اتىنان العىس حاتتار تابىس ەتىلدى.
-«؛مەن قوناەۆ قالاسىنىڭ ورتا مەكتەپ - گيمنازياسىنىڭ وقۋشىسىمىن. دارىندى بالالار تىزىمىندە بولۋ مەن ءۇشىن ۇلكەن مارتەبە! ۇستازدارىمنىڭ كورسەتكەن قولداۋلارى مەن بەرگەن بىلىمدەرى ارقىلى مەن بولاشاقتا كوپ جەتىستىكتەرگە قول جەتكىزە الاتىنىما سەنىمدىمىن!»؛, - دەدى اعىلشىن ءتىلى سەكسياسى بويىنشا رەسپۋبليكالىق وليمپيادا جەڭىمپازى قويشىمان ايزەرە.
ءىس-شارا قورىتىندىلاۋ مەن قۇرمەت كورسەتۋ عانا ەمەس, سونىمەن قاتار ەلىمىزدىڭ بولاشاعى مەن بايلىعى &ndash؛ دارىندى بالالاردىڭ باعا جەتپەس جەتىستىكتەرى ەكەنى ەسكە سالىندى.

"قامشى" سىلتەيدى
ىلمەك سوزدەر: الماتى وبلىسى

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر