• usd 468.56

  • eur 497.56

  • rub 7.3

  • cny 67.18

22 ءساۋىر, 20:15:47
الماتى
+35°
ء

ال-فارابي اتىنداعى قازۇۋ-دىڭ جوو-عا دەيىنگى ءبىلىم بەرۋ  ؛بەرۋ فاكۋلتەتىنىڭ ۇستازدار ۇجىمى مۇزبالاق اقىنىمىز مۇقاعالي ماقاتاەۆتى ەسكە الۋ قۇرمەتىنە ارنالعان ونكۇندىك ءىس-شارا ۇيىمداستىردى. شارانىڭ اشىلۋ سالتاناتى اقىننىڭ تۋعان كۇنىنە ورايلاس 9 اقپان كۇنى فاكۋلتەتتىڭ اكت زالىندا ءوتتى. سالتاناتتى شارادا مۇقاعالي ولەڭدەرىن كوركەم مانەرلەپ وقۋمەن قاتار, جىرسۇيەر قاۋىم «؛اققۋلار ۇيىقتاعاندا»؛ پوەماسىنىڭ ساحنالىق كورىنىسىن كورەرمەن نازارىنا ۇسىندى.

ونكۇندىك مادەني-تانىمدىق شارا كونسەرتتىك باعدارلامامەن قاتار الەۋمەتتىك-تاربيەلىك ءمانى زور ءىس-شارالاردى قامتىدى: «؛قازاقتىڭ قارا ولەڭى &ndash؛ قۇدىرەتىم»؛ اتالىمى بويىنشا م.ماقاتاەۆتىڭ شىعارمالارىنان كوركەم ءسوزدى مانەرلەپ وقۋ بايقاۋى؛ شەتەلدىك ستۋدەنتتەر ءۇشىن «؛كەل, ساۋاتتى جازايىق»؛ تاقىرىبىندا مەملەكەتتىك تىلدە م.ماقاتاەۆ تۋرالى ماڭىزدى مالىمەتتەر قامتىلعان ماتىننەن ديكتانت جازۋ جارىسى؛ «؛اقيىق اقىن &ndash؛ مۇقاعالي»؛ اتتى تاقىرىپتا اقىننىڭ ءومىرى مەن شىعارماشىلىعى تۋرالى ەسسە جازۋ سايىسى؛ «؛مەنىڭ مۋزام»؛ اتتى كوركەمونەر ارت-بايقاۋى؛ «؛پوەزيا مەنىمەن ەگىز بە ەدىڭ؟»؛ تاقىرىبىندا كۋراتورلىق تاربيە ساعاتتارى ۇيىمداستىرىلدى.

ونكۇندىك سوڭىندا «؛مەن ءومىردى جىرلاۋ ءۇشىن ؛ كەلگەنمىن»؛ اتتى قورىتىندى ادەبي-مۋزىكالىق كەش وتكىزىلدى. قورىتىندى كەشتىڭ سوڭى شارا بارىسىندا ءوز ونەرىمەن تىڭدارمانىن تامساندىرعان جەڭىمپازدارعا ءار اتالىم بويىنشا ماراپاتتار مەن ديپلومدار بەرىلىپ, بارلىق قاتىسۋشىلارعا العىسحاتتار تابىستالدى. ءبىلىم الۋشىلارعا رۋحاني بەرەر ازىعى مول, جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرىلعان الەۋمەتتىك-تاربيەلىك جانە ادەبي-مادەني ءمانى زور ءىس-شارا ءبولدى.

ال-فارابي اتىنداعى قازۇۋ-دىڭ جوو-عا دايىندىق كافەدراسىنىڭ اعا وقىتۋشىلارى ناراليەۆا ر.ت., تيلەۋجانوۆا گ.ت., بەگاليەۆا ا.ك.

 ؛

 ؛

"قامشى" سىلتەيدى
ىلمەك سوزدەر: الماتى قالاسى

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر