• usd 468.56

  • eur 497.56

  • rub 7.3

  • cny 67.18

25 اقپان, 13:04:33
الماتى
+35°

12 اقپان, 2024 ەكونوميكا

ەلىمىزدە جالاقىسى 900 مىڭ تەڭگە بولاتىن ماماندىقتار قانداي

ەڭبەك جانە الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى ەلەكتروندى ەڭبەك بيرجاسىنداعى مالىمەتتەرمەن ءبولىستى. وندا جوعارى جالاقى ۇسىنىلاتىن ءۇش ماماندىقتىڭ اتى اتالادى.

gov.kz

ەڭبەك جانە الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە, 2024 جىلى قاڭتار ايىندا ەلەكتروندىق ەڭبەك بيرجاسىندا جۇمىس بەرۋشىلەر 97,3 مىڭ بوس جۇمىس ورنىن ۇسىنسا, ال جۇمىس ىزدەۋشىلەر 191,1 مىڭ تۇيىندەمە ورنالاستىردى.

وتكەن جىلدىڭ جەلتوقسان ايىمەن سالىستىرعاندا بوس ورىندار سانى 22,3 مىڭعا (-19%) ازايىپ, ال تۇيىندەمە سانى 132 مىڭعا (+223%) وسكەن.

«؛قاڭتار ايىندا ەڭ كوپ بوس جۇمىس ورىندارى ء«؛بىلىم جانە تاربيە»؛ (17,5 مىڭ بوس جۇمىس ورنى) جانە «؛مەديسينا جانە فارماسەۆتيكا»؛ (8,5 مىڭ) كاسىپتىك سالالارىندا ورنالاستىرىلدى. ءوز كەزەگىندە جۇمىس ىزەۋشىلەر اراسىندا ء«؛بىلىم جانە تاربيە»؛ (17,3 مىڭ تۇيىندەمە) جانە «؛تكش جانە اباتتاندىرۋ»؛ (8,2 مىڭ تۇيىندەمە) كاسىپتىك سالالارىنىڭ قىزمەتكەرلەرى تاراپىنان بەلسەندىلىك بايقالدى»؛, دەيدى كاميللا ماناكوۆا.

جالاقىنىڭ ەڭ جوعارى مولشەرىن كوبىنە ءوز تۇيىندەمەلەرىندە «؛ۇلكەن دەرەكتەرمەن جۇمىس جونىندەگى مامان»؛ (ورتا ەسەپپەن 1,3 ملن تەڭگەدەن باستاپ), «؛بيزنەس-پروسەستەردى وڭتايلاندىرۋ جونىندەگى باسشى»؛ (1,2 ملن تەڭگەدەن باستاپ), سونداي-اق «؛وندىرىستىك وپەراسيالار جونىندەگى ينجەنەر»؛ (1,2 ملن تەڭگەدەن باستاپ) ماماندىقتارى بويىنشا جۇمىس ىزدەۋشىلەر كورسەتكەن.

ەڭ كوپ جالاقىنى جۇمىس بەرۋشىلەر وندىرىستەگى بازا باستىقتارىنا (900 مىڭ تەڭگەدەن باستاپ), جوبالاۋشى ينجەنەرلەرگە (800 مىڭ تەڭگەدەن باستاپ) جانە باس قۇرىلىسشىلارعا (790 مىڭ تەڭگەدەن باستاپ) ۇسىندى.

"قامشى" سىلتەيدى

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر