• usd 468.56

  • eur 497.56

  • rub 7.3

  • cny 67.18

25 اقپان, 13:54:49
الماتى
+35°

09 اقپان, 2024 بارلىق ايماقتار

ورتاشا جالاقى 600 مىڭعا جۋىقتايدى

ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتىنشە, قازاقستاندا 2023 جىلدىڭ ءتورتىنشى توقسانىندا ورتاشا اتاۋلى جالاقى 400 مىڭ تەڭگەگە جۋىقتاعان. ەڭ جوعارى جالاقى اتىراۋ وبلىسىنىڭ تۇرعىندارىنا تيەسىلى: ورتاشا تابىس 600 مىڭ تەڭگەگە جۋىقتاعان, – دەپ حابارلايدى qamshy.kz اقپارات اگەنتتىگى. 

ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى

قازاقستان رەسپۋبليكاسى بويىنشا اتاۋلى جالاقىنىڭ ورتاشا ءمانى 2023 جىلعى iv توقساندا ؛393 605 تەڭگە ؛بولعان.

"2022 جىلدىڭ ءتيىستى توقسانىنا قاراعاندا ءوسىم 16,2 پايىزعا, ناقتى ماندە &ndash؛ 5,3 پايىزعا ءوستى. جالاقىنىڭ مەديانالىق ءمانى (جالاقى قاتارىنىڭ ورتالىق دەڭگەيى) 2023 جىلعى iv توقساندا باعالاۋ بويىنشا 259 463 تەڭگە بولدى. 4-توقساندا ورتاشا جالاقى مولشەرىنىڭ ءوسۋى جىل قورىتىندىسى بويىنشا قوسىمشا تولەمدەر مەن مەرەكەلىك سىياقىلار ەسەبىنەن ەڭبەكاقى قورىنىڭ ۇلعايۋىمەن بايلانىستى", - دەلىنگەن حابارلامادا.

 ؛22 جىلعى ءتيىستى توقسانمەن سالىستىرعاندا ورتاشا ايلىق جالاقىنىڭ ەڭ جوعارعى ءوسىمى قارجى جانە ساقتاندىرۋ قىزمەتى &ndash؛ 29,7 پايىز, اقپارات جانە بايلانىس &ndash؛ 23,2 پايىز, ونەر, ويىن-ساۋىق جانە دەمالىس &ndash؛ 20,8 پايىز, سالالارىندا بايقالدى. ءبىلىم بەرۋدە ورتاشا ايلىق جالاقىنىڭ ءوسۋى 18,6 پايىز, دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە حالىققا الەۋمەتتىك قىزمەت كورسەتۋدە &ndash؛ 18,2 پايىز.

"وڭىرلىك بولىنىستە 2022 جىلعى ءتيىستى توقسانمەن سالىستىرعاندا ورتاشا ايلىق اتاۋلى جالاقىنىڭ ەڭ جوعارى ءوسىمى ۇلىتاۋ وبلىسىندا تىركەلدى &ndash؛ 23,5 پايىز. ەڭ تومەنگى ءوسىمى اتىراۋ وبلىسىندا بايقالدى &ndash؛ 6,4 پايىز.

وڭىرلەر اراسىنداعى ورتاشا ايلىق نومينالدى جالاقىنىڭ ەڭ جوعارى جانە ەڭ تومەنگى ماندەرى اراسىنداعى اراقاتىناس 2023 جىلعى iv توقساندا 2,1 ەسە بولدى", - دەلىنگەن حابارلامادا.

"قامشى" سىلتەيدى

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر