• usd 468.56

  • eur 497.56

  • rub 7.3

  • cny 67.18

18 ماۋسىم, 04:46:46
الماتى
+35°

1 جانە 2 قازاندا ەلوردادا اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتۋدە, وعان شىعىس قازاقستان وبلىسى مەن اباي وبلىسىنىڭ فەرمەرلەرى ءوز ونىمدەرىن اكەلدى.

بۇل كۇندەرى تۇران 48 مەكەنجايىنداعى "استانا-ارەنا" ستاديونىنىڭ جانىنداعى الاڭدا ادام قاراسى كوپ. استانالىقتار بال, كۇنباعىس جانە سارى ماي, بالىق جانە باسقا دا ونىمدەردى ساتىپ الۋعا اسىعۋدا. جالپى كولەمى 282 توننانى قۇرايتىن 70-تەن استام ءونىم اتاۋى ۇسىنىلعان.

فوتو: شقو اقپارات ورتالىعى

 ؛

"بىز جىل سايىن جارمەڭكەنىڭ شىعىس قازاقستاننان كەلۋىن اسىعا كۇتەمىز. بۇل ايماقتىڭ ونىمدەرى ءارقاشان جوعارى ساپالى, جاقسى باعا جانە كەرەمەت دامگە يە. قىس مەزگىلىنە دايىندالىپ, سول ءۇشىن بال, باۋ-باقشا ونىمدەرىن مولىنان ساتىپ الدىق" دەيدى ەلوردا تۇرعىنى مارحابات قوڭىرباەۆا. ؛

فوتو: شقو اقپارات ورتالىعى

شقو دەلەگاسياسىنىڭ ايتۋىنشا, اسىرەسە ەلوردا تۇرعىندارىنا ءوڭىردىڭ اگروقۇرىلىمدارىنىڭ ەتى, بال, بالىق جانە ءسۇت ونىمدەرى ۇناپ, ەرەكشە سۇرانىسقا يە بولدى. ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك, شىعىس قازاقستاندىقتار استاناعا 120 توننادان استام اۋىل شارۋاشىلىعى ءونىمىن, ونىڭ ىشىندە 1,7 توننا سيىر ەتى, 0,5 توننا قوي ەتى, 11,6 توننا جىلقى ەتى, 48,5 توننا بال, 14 توننا تازارتىلعان جانە تازارتىلماعان كۇنباعىس مايى, 16 توننا كارتوپ پەن كوكونىس, 8 توننا ءسۇت ءونىمى, 3 توننا باقشا داقىلدارى, 5 توننا قۇس ەتى, 223 ملن.تەڭگەدەن استام سوماعا 5,5 توننا بالىق ءونىمى, 2 توننا شۇجىق ءونىمى, 2 توننا ۇلتتىق تاعام جانە 3 توننا قىمىز جانە پانت ونىمدەرىن الىپ كەلدى.

شقو اقپارات ورتالىعى

"قامشى" سىلتەيدى

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر