• usd 389.52
  • eur 429.21
  • rub 6.07
  • cny 54.94
13 قاراشا، 02:45:50
قازاقستان ۋكراينانىڭ ساۋدا نارىعىنا الاڭداۋلى

01 تامىز، 2019 ءداستۇر

بايگە! بايگە! بايگە! “تۋعان جەر” شىعارماشىلىق بايقاۋىنا قاتىسۋعا شاقىرامىز!

«؛تۋعان جەر»؛ شىعارماشىلىق بايقاۋىنىڭ ؛ ەرەجەسى

بايقاۋدىڭ ماقساتى ؛&ndash؛ جاستاردىڭ پاتريوتتىق شىعارماشىلىعىن دامىتۋ.

بايقاۋدىڭ مىندەتتەرى:

·؛ جاستاردىڭ ىزدەنىسىن ارتىرۋ؛

·؛ جاستاردى تۋعان جەرىنىڭ پاتريوتى بولۋعا باۋلۋ؛

·؛ جاستار شىعارماشىلىعىنا كوڭىل ءبولۋ؛

·؛ اقىن-جازۋشىلار، سۋرەتشىلەر، ونەرتاپقىشتار مەن جاستار اراسىندا بايلانىس ورناتۋ ارقىلى جاستارعا كاسىبي موتيۆاسيا بەرۋ؛

·؛ اۋىلدارداعى (شالعاي ەلدى-مەكەندەردە) بىلىكتى جاس مامانداردى جانە ءوز اۋىلىنىڭ كوركەيۋىنە ۇلەس قوسىپ جاتقان كاسىپكەرلەردى باق ارقىلى ناسيحاتتاۋ.

بايقاۋ 4 نوميناسيالارى:

1-نوميناسيا. «؛ۇزدىك ماقالا»؛. بۇل نوميناسيا بويىنشا جاستار اراسىندا ۇزدىك ەسسەگە، اڭگىمەگە شىعارماشىلىق بايقاۋ جاريالانادى.

2-نوميناسيا. «؛ۇزدىك پوەزيا»؛. بۇل نوميناسيا بويىنشا جاستار اراسىندا ۇزدىك ولەڭگە شىعارماشىلىق بايقاۋ جاريالانادى.

3-نوميناسيا. «؛ۇزدىك بەينەلەۋ ونەرى»؛. بۇل نوميناسيا بويىنشا جاستار اراسىندا ۇزدىك سۋرەتكە، بەينەلەۋگە شىعارماشىلىق بايقاۋ جاريالانادى.

4-نوميناسيا. «؛ۇزدىك ونەرتابىس»؛. بۇل نوميناسيا بويىنشا جاستار اراسىندا ۇزدىك عىلىمي، تۇرمىستىق جانە ت.ب. ونەرتابىسقا بايقاۋ جاريالانادى.

5-نوميناسيا. «؛ۇزدىك بەينەروليك»؛. بۇل نوميناسيا بويىنشا جاستار اراسىندا ۇزدىك بەينەروليككە شىعارماشىلىق بايقاۋ جاريالانادى.

6-نومينسيا. «؛ۇزدىك ءداستۇرلى مۋزىكا ورىنداۋشىسى»؛. بۇل نوميناسيا بويىنشا جاستار اراسىندا ۇزدىك ءداستۇرلى ءان مەن كۇيگە شىعارماشىلىق بايقاۋ جاريالانادى.

بايقاۋ شارتتارى: ؛«؛ۇزدىك ماقالا»؛ نوميناسياسى بويىنشا شىعارماشىلىق جۇمىستار microsoft word تۇرىندە قابىلدانادى. ماقالا كولەمى 14 شريفتپەن، 1،0 ينتەرۆالمەن، 5 بەتتەن اسپاۋ كەرەك.

«؛ۇزدىك پوەزيا»؛ نوميناسياسى بويىنشا شىعارماشىلىق جۇمىستار microsoft word تۇرىندە قابىلدانادى. ولەڭنىڭ كولەمى 14 شريفتپەن، 1،0 ينتەرۆالمەن، 120 جولدان اسپاۋ كەرەك.

«؛ۇزدىك بەينەلەۋ ونەرى»؛ بويىنشا شىعارماشىلىق جۇمىستار ا3 فورماتىنداعى ۆاتمان قاعازعا (تىعىزدىعى 200 گراممنان كەم ەمەس) بەينەلەنىپ، ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ مەكەن-جايىنا (الماتى قالاسى، بايزاقوۆ كوشەسى 222، 8-وفيس) جولدانۋى ءتيىس. سونداي-اق سۋرەتتىڭ ەلەكتروندى نۇسقاسى jpg (300 پيكسەلدەن كەم ەمەس) تۇرىندە ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ەلەكتروندى پوشتاسىنا جولدانۋ كەرەك.

«؛ۇزدىك ونەرتابىس»؛ بويىنشا شىعارماشىلىق جۇمىستار انيماسيالىق ۆيدەوروليك (ۇزاقتىعى 1 مينۋتتان ارتىق ەمەس) نەمەسە پرەزەنتاسيا (سلايد) تۇرىندە قابىلدانادى.

«؛ۇزدىك بەينەروليك»؛ بويىنشا شىعارماشىلىق جۇمىستار ەلەكتروندى تاسىمالداعىش ارقىلى (usb فلەشكا) ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ مەكەن-جايىنا (الماتى قالاسى، بايزاقوۆ كوشەسى 222، 8-وفيس) جانە adyrnafund@gmail.com ەلەكتروندى پوشتاسىنا جولدانۋى ءتيىس. بەينەروليكتىڭ كولەمى 720p-1080p ارالىعىندا. سونداي-اق بەينەروليكتىڭ كولەمى 1 مينۋتتان ارتىق بولماۋى ءتيىس!

«؛ۇزدىك ءداستۇرلى مۋزىكا ورىنداۋشىسى»؛ نوميناسياسى بويىنشا شىعارماشىلىق جۇمىستار ەلەكتروندى تاسىمالداعىش ارقىلى (usb فلەشكا) ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ مەكەن-جايىنا (الماتى قالاسى، بايزاقوۆ كوشەسى 222، 8-وفيس) جانە adyrnafund@gmail.com ەلەكتروندى پوشتاسىنا جولدانۋى ءتيىس. بەينەروليكتىڭ كولەمى 720p-1080p ارالىعىندا.

بىر قاتىسۋشى ءبىر نوميناسياعا تەك ءبىر جۇمىس قانا جىبەرە الادى، ال جالپى 1 قاتىسۋشى بايقاۋ اياسىندا تەك 2 نوميناسياعا عانا قاتىسا الادى، ودان ارتىق جۇمىس ۇسىنا المايدى.

ماتەريالدار تەك قازاق جانە ورىس تىلدەرىندە قابىلدانادى.

بايقاۋعا 14 پەن 29 جاس ارالىعىنداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇرعىندارى قاتىسا الادى.

قاتىسۋشىلار شىعارماشىلىق جۇمىستارعا وزدەرىنىڭ تولىق ءاتى-جونىن، تەلەفون نومەرىن، مەكەن-جايىن جانە وزدەرى تۋرالى قىسقاشا مالىمەتتى قوسىپ جازىپ، adyrnafund@gmail.com ەلەكتروندى پوشتاسىنا جىبەرۋ كەرەك.

بايقاۋ تالاپتارى: ؛بايقاۋعا شىعارماشىلىق جۇمىستاردى قابىلداۋ 2019 جىلدىڭ 30-شىلدەسى كۇنى استانا ۋاقىتى بويىنشا ساعات 09.00-دە باستالىپ، 2019 جىلدىڭ 30-تامىزىندا ساعات 17.59-دا اياقتالادى.

قازاقستاننىڭ ەگەمەندىگىنە، ءبىرتۇتاستىعىنا، بىرلىگىنە نۇقسان كەلتىرەتىن ماتەريالدار بايقاۋعا قابىلدانبايدى جانە «؛ادىرنا»؛ ۇلتتىق پورتالىندا جاريالانبايدى.

شىعارماشىلىق جۇمىستاردىڭ مازمۇنى جوبانىڭ اتاۋىنا («؛تۋعان جەر»؛) ساي بولۋ كەرەك.

بايقاۋ بارىسى:

بارلىق شىعارماشىلىق جۇمىستار «؛ادىرنا»؛ ۇلتتىق پورتالىنىڭ «؛تۋعان جەر»؛ ايدارىنا جاريالانادى.

جەڭىمپازداردى اقىنداردان، جازۋشىلاردان، سۋرەتشىلەردەن، كاسىپكەرلەردەن، جۋرناليستەردەن، قوعام قايراتكەرلەرىنەن جاساقتالعان قازىلار القاسى انىقتايدى.

جەڭىمپازدار 2019 جىلدىڭ قازان ايىندا الماتى قالاسىندا وتەتىن قورىتىندى شىعارماشىلىق فەستيۆالدە ماراپاتتالادى.

جەڭىمپازدار العىس حاتتارمەن جانە اقشالاي سىيلىقتارمەن ماراپاتتالادى.

بايقاۋعا قاتىسۋ ءۇشىن ۇسىنىلعان جۇمىستار:

وبەكتيۆتىلىگىنە؛

كرەاتيۆتىلىگىنە؛

مازمۇنىنا؛

كوركەمدىگىنە؛

ساپاسىنا؛

وزەكتىلىگىنە جانە ت.ب.

قاراي باعالانادى.

جۇلدە قورى

«؛ۇزدىك ماقالا»؛

1-ورىن &ndash؛ 130 مىڭ تەڭگە

2-ورىن &ndash؛ 90 مىڭ تەڭگە

3-ورىن &ndash؛ 60 مىڭ تەڭگە

«؛ۇزدىك پوەزيا»؛

1-ورىن &ndash؛ 130 مىڭ تەڭگە

2-ورىن &ndash؛ 90 مىڭ تەڭگە

3-ورىن &ndash؛ 60 مىڭ تەڭگە

«؛ۇزدىك بەينەلەۋ ونەرى»؛

1-ورىن &ndash؛ 130 مىڭ تەڭگە

2-ورىن &ndash؛ 90 مىڭ تەڭگە

3-ورىن &ndash؛ 60 مىڭ تەڭگە

«؛ۇزدىك ءداستۇرلى مۋزىكا ورىنداۋشىسى»؛

1-ورىن &ndash؛ 130 مىڭ تەڭگە

2-ورىن &ndash؛ 90 مىڭ تەڭگە

3-ورىن &ndash؛ 60 مىڭ تەڭگە

«؛ۇزدىك ونەرتابىس»؛

1-ورىن &ndash؛ 130 مىڭ تەڭگە

2-ورىن &ndash؛ 90 مىڭ تەڭگە

3-ورىن &ndash؛ 60 مىڭ تەڭگە

 ؛«؛ۇزدىك بەينەروليك»؛ ؛

1-ورىن &ndash؛ 130 مىڭ تەڭگە

2-ورىن &ndash؛ 90 مىڭ تەڭگە

3-ورىن &ndash؛ 60 مىڭ تەڭگە

ۇيىمداستىرۋشىلار:

قر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ قولداۋىمەن «؛ازاماتتىق باستامالاردى قولداۋ ورتالىعى»؛ كەاق-نىڭ مەملەكەتتىك گرانتى اياسىندا «؛ادىرنا»؛ ۇلتتىق-ەتنوگرافيالىق بىرلەستىگى»؛ قوعامدىق قورى.

تولىق اقپاراتتى 8 747 271 08 95 ءنومىرى ارقىلى بىلە الاسىزدار. (سۇراقتارىڭىزعا دۇيسەنبى-جۇما كۇندەرى ارالىعىندا ساعات 09.00-18.00 اراسىندا عانا جاۋاپ بەرە الادى).

&ldquo؛ادىرنا&rdquo؛ ۇلتتىق پورتالى

قاتە تاپساڭىز، قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

باننەر

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر