• usd 389.52
  • eur 429.21
  • rub 6.07
  • cny 54.94
19 قازان، 21:31:31
نازارباەۆ: "؛نۇر وتان"؛ حالىقتى مازالايتىن ماسەلەلەرگە ارالاسپايدى

ميات كاشىباي

جاريالانعان ماقالالار 19

26 قىركۇيەك، 2019

سۇحبات

جۇرسىن ەرمان: "؛نۇر وتان"؛ باسشىلارىنا ء"؛بىزدى قاتتى قۇشاقتاماڭىزدار"؛ دەدىم

جۋىردا «نۇر وتان» پارتياسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى باۋىرجان بايبەك بيلىك پارتياسى الداعى ۋاقىتتا ايتىس ونەرىنە تۇراقتى تۇردە دەمەۋشىلىك كورسەتەتىن ايتتى.  ال قىركۇيەك ايى باستالعالى «نۇر وتاننىڭ» قولداۋىمەن اتىراۋدا رەسپۋبليكالىق، قاراعاندىدا حالىقارالىق ايتىس ءوتىپ ۇلگەردى. كوپتەگەن جەلى قولدانۋشىلارى «بيلىك پارتياسىنىڭ ايتىستى قولداۋى – اقىنداردىڭ اۋىزىنا قاقپاق بولادى» دەگەن پىكىرلەر جازىپ جاتىر. qamshy.kz اقپارات اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى وسى جانە ايتىس توڭىرەگىندەگى باسقا دا قوعامدا قىزۋ تالقىلانىپ جاتقان ماسەلەلەرگە بايلانىستى ايتىس جۇرگىزۋشىسى، اقىن ءجۇرسىن ەرماننان العان سۇحباتىن نازارلارىڭىزعا ۇسىنادى. 

18 ماۋسىم، 2019

ساياسات

ارىستانبەك مۇحامەديۇلىنىڭ "؛اڭداماي ايتقان"؛ سوزدەرى ءھام "؛اتىشۋلى"؛ ارەكەتتەرى (ۆيدەو)

qamshy.kz اقپارات اگەنتتىگى وقىرماندارىنا مۇحامەديۇلىنىڭ ازىلگە اينالعان سوزدەرى مەن "؛اپەندى"؛ ارەكەتتەرىن ۇسىنادى.

17 ماۋسىم، 2019

ساياسات

توقاەۆ بوساتۋى ءتيىس "؛ساياسي تۇتقىندار"؛

توقاەۆ ەلدەگى بيلىك پەن حالىقتىڭ اراسىنداعى بايلانىستى جاقسارتۋ ءۇشىن 12 ماۋسىمدا ۇلتتىق قوعامدىق سەنىم كەڭەسىن قۇرۋ تۋرالى قاۋلىعا قول قويدى. الايدا ءبىرقاتار قوعام بەلسەندىلەرى قۇرىلعالى جاتقان كەڭەستىڭ جۇمىسىنا سەنىمسىزدىكپەن قارايدى.

06 ماۋسىم، 2019

ساياسات

ابايلا، بيلىك! ابايلا، حالىق! ء"؛بىر تولقۋدىڭ بولارى انىق"؛

باۋىرجان سەرىكباەۆ الدا كەلە جاتقان سايلاۋ تۋرالى "؛قامشى"؛ پورتالىنا سۇحبات بەردى

05 ماۋسىم، 2019

ساياسات

قارا كيىم، قارا بەتپەردە. "؛پوليسەيلەر بۇزاقى بوپ كەتكەن بە؟"؛

الماتىدا تانىمال جۋرناليست، قوعام بەلسەندىسى ساۋلە ءابىلداحانقىزىنا قاستاندىق جاسالدى.

01 ماۋسىم، 2019

ساياسات

شقو اكىمى: "؛قىتايعا ەشقانداي جەر ساتىلعان جوق"؛ ءبىراق، ءبىراق....

بۇل – قىتايلىق "؛لۋن سين"؛ دەگەن كومپانيا. بۇگىندە ولار جەردى اۋىل شارۋاشىلىق ماقساتقا پايدالانىلىپ جاتىر.

31 مامىر، 2019

وقيعالار

قۋعىن-سۇرگىن قۇرباندارىن ەسكە الۋعا ارنالعان جيىن قالاي ءوتتى؟

ساعات 9.00-دە باستالعان "؛قارالى جيىن"؛  20 مينۋتقا جەتەر-جەتپەس ۋاقىتتا ءتامامدالدى.

31 مامىر، 2019

ساياسات

"؛ولاردىڭ ماقساتى – قازاقتىڭ رۋحىن سىندىرىپ، قىتاي تىزىمىنە الىپ، قازاقستاندى جاۋلاپ الۋ"؛(ۆيدەو)

ماقساتى – قازاقتىڭ رۋحىن سىندىرىپ، قىتاي تىزىمىنە الىپ، قازاقستاندى جاۋلاپ الۋ.