• usd 468.56

  • eur 497.56

  • rub 7.3

  • cny 67.18

23 ماۋسىم, 20:56:53
الماتى
+35°

الماتىدا 65 مىڭنان استام بالا تەگىن سەكسيامەن جانە ۇيىرمەمەن قامتىلدى. بۇل تۋرالى الەۋمەتتىك جەلىدە damubala.kz پورتالىن ازىرلەۋشى qaztiqet كومپانياسى حابارلادى.

الماتى اكىمدىگى 2023 جىلى جان باسىنا شاققانداعى قارجىلاندىرۋ باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋ ءۇشىن 65 739 ۆاۋچەرگە ەسەپتەلگەن 16,2 ملرد تەڭگە ءبولدى, ونىڭ 30 495 - سپورت سەكسيالارىنا, 35 244 - شىعارماشىلىق ۇيىرمەلەرگە ارنالعان. بۇل ەلدەگى قالالار مەن وبلىستار اراسىندا بالالاردىڭ تەگىن سەكسيالار مەن ۇيىرمەلەرگە بارۋىنا بولىنگەن بيۋدجەت قارجىسىنىڭ ەڭ كوپ بولىگى. مىسالى, استانا قالاسىندا 6,5 ملرد تەڭگە, شىمكەنت قالاسىندا 5,7 ملرد تەڭگە, قىزىلوردا وبلىسىندا 4,3 ملرد تەڭگە جانە ت.ب. ءبولىندى.

اتا-انالاردىڭ دەرەكتەرىن ەلەكتروندىق سيفرلىق قولتاڭبا ("ەلەكتروندىق قۇجاتتار جانە ەلەكتروندىق سيفرلىق قولتاڭبا تۋرالى" قازاقستان رەسپۋبليكاسى زاڭىنىڭ 1-بابىنىڭ 12) تارماقشاسى) ارقىلى راستاۋعا, سونىمەن قاتار, مەملەكەتتىك دەرەكقورلارمەن ينتەگراسيالاۋعا بايلانىستى damubala جاڭا پلاتفورماسىنا كوشۋ كەزىندە 22 781 ورىن بوسادى.

وسىلايشا, وتكەن جىلدان بەرى بەلسەندى ۆاۋچەرلەر سانى 42 958, بوساعان ۆاۋچەرلەر سانى 22 781, بەرىلەتىن ۆاۋچەرلەردىڭ جالپى سانى 65 739 جەتتى. قازاقستان رەسپۋبليكاسى مادەنيەت جانە سپورت ءمينيسترىنىڭ 2021 جىلعى 28 ساۋىردەگى №120 جانە 122 بۇيرىعىمەن بەكىتىلگەن بالالار مەن جاسوسپىرىمدەرگە ارنالعان مەملەكەتتىك شىعارماشىلىق جانە سپورتتىق تاپسىرىستاردى ورنالاستىرۋ جانە ولاردىڭ جۇمىس ىستەۋى قاعيدالارىنىڭ 3-تارماعىنىڭ 2) تارماقشاسىنا سايكەس, وسى جىلدىڭ 3 جانە 10 مامىرىندا بوساتىلعان 22 781 ورىندى ءبولۋ ماقساتىندا بالالار مەن جاسوسپىرىمدەرگە ارنالعان مەملەكەتتىك شىعارماشىلىق damuۆala ونلاين پلاتفورماسىنا كەزەككە تىركەۋ اياقتالدى. سونىڭ ناتيجەسىندە 55 889 ءوتىنىمنىڭ كەزەگى ءتۇزىلدى, ءقازىردىڭ وزىندە بەلسەندى 42 958 ۆاۋچەر بار.

12 مامىردا 22 781 تەگىن ۆاۋچەر بەرۋ ءراسىمى باستالدى. "مادەنيەت تۋرالى" قازاقستان رەسپۋبليكاسى زاڭىنىڭ 8-بابىنىڭ 14-4) تارماقشاسىنا جانە "دەنە شىنىقتىرۋ تۋرالى" قازاقستان رەسپۋبليكاسى زاڭىنىڭ 8-بابىنىڭ 20-7) تارماقشاسىنا سايكەس, ۆاۋچەرلەر بەكىتىلگەن قارجىلاندىرۋ كولەمى شەگىندە بەرىلەدى.

ۆاۋچەر بەرىلگەن سوڭ كەزەكتەگى ۇمىتكەرلەردىڭ سانى 33 108 بولاتىندىقتان, بۇل قازاقستان رەسپۋبليكاسى مادەنيەت جانە سپورت ءمينيسترىنىڭ 2021 جىلعى 28 ساۋىردەگى №120 جانە 122 بۇيرىعىمەن بەكىتىلگەن بالالار مەن جاسوسپىرىمدەرگە ارنالعان مەملەكەتتىك شىعارماشىلىق جانە سپورتتىق تاپسىرىستاردى ورنالاستىرۋ جانە ولاردىڭ جۇمىس ىستەۋى قاعيدالارىنىڭ 3-تارماعىنىڭ 2) تارماقشاسىن باسشىلىققا الا وتىرىپ, 13 مامىر كۇنى, ساعات 00:00-دە بيۋدجەتتە كوزدەلگەن قاراجات كولەمىنەن ەداۋىر اسىپ تۇسەدى, damubala ونلاين پلاتفورماسىندا كەزەككە قويۋ اياقتالدى.

الداعى ۋاقىتتا كەزەكتە تۇرعاندار اراسىندا شىعارماشىلىق ۇيىرمەلەر مەن سپورت سەكسيالارىنا ورىن ءبولۋ ورىن بوساعان سايىن جالعاسادى. بۇل تۋرالى ۋاقىتىلى حابارلانادى.

انىقتاما ءۇشىن اقپارات:
مىنا سەبەپتەرگە بايلانىستى ورىندار بوساتىلادى: باسقا قالاعا كوشۋ, بالانى ۇيىرمەدەن نەمەسە سەكسيادان شىعارۋ, ۆاۋچەردەن باس تارتۋ, بالانىڭ اۋىرۋىنا بايلانىستى قاتىسپاۋى جانە ت.ب.
ايتا كەتەيىك, ۆاۋچەردى العان اتا-انالار ول ىسكە قوسىلعانشا بالالارى سەكسياعا نەمەسە ۇيىرمەگە 10 كۇن ىشىندە ەكى رەت تەگىن بارۋعا قۇقىلى. بۇل ەرەجە قازاقستان رەسپۋبليكاسى مادەنيەت جانە سپورت ءمينيسترىنىڭ 2021 جىلعى 28 ساۋىردەگى №122 جانە 2022 جىلعى 27 ساۋىردەگى №120 بۇيرىعىمەن بەكىتىلگەن. نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەرگە سايكەس, وسى 10 كۇن ىشىندە ۇيىرمە باسشىلارىمەن قىزمەت كورسەتۋ تۋرالى شارتقا قول قويىپ, ۆاۋچەردى ىسكە قوسۋ ءۇشىن قۇجاتتاردى تولىق ۇسىنۋىڭىز قاجەت. وعان مىنا قۇجاتتار جاتادى:
1) ەركىن ۇلگىدە سپورت سەكسياسىنا/شىعارماشىلىق ۇيىرمەگە قابىلدانۋعا ءوتىنىش؛
2) بالانىڭ سۋرەتى؛
3) بالانىڭ تۋۋ تۋرالى كۋالىگىنىڭ كوشىرمەسى؛
4) 027/ۋ ۇلگىدەگى مەديسينالىق انىقتاما؛
5) بالانىڭ زاڭدى وكىلىنىڭ جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجاتتىڭ كوشىرمەسى.

"قامشى" سىلتەيدى
ىلمەك سوزدەر: الماتى

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر