• usd 468.56

  • eur 497.56

  • rub 7.3

  • cny 67.18

14 شىلدە, 00:19:14
الماتى
+35°

اپەللياسيالىق سوت اتىراۋ وبلىسى اكىمىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى باقىتگۇل حامەنوۆاعا قاتىستى سوت ۇكىمىن وزگەرىسسىز قالدىردى. ؛ال ؛ ؛مادەنيەت باسقارماسىنىڭ باسشىسى بولعان اقىلبەك رىسقاليەۆ پەن «؛بالقىتۋ»؛ جشس ديرەكتورى ءومىرتاي اداموۆتىڭ جازاسى جەڭىلدەدى.

"سوت القاسىنىڭ شەشىمى بويىنشا رىسقاليەۆ جانە اداموۆقا قاتىستى سوت ۇكىمى وزگەرتىلدى, ال حامەنوۆاعا قاتىستى سوت ۇكىمى وزگەرتۋگە نەمەسە ونىڭ كۇشىن جويۋعا نەگىز بولماعاندىقتان وزگەرىسسىز قالدىرىلدى. 4 500 000 تەڭگە مولشەرىندەگى پارا سوماسى حامەنوۆاعا ارنالعان, ول بۇل سومادان ۇلەسىن الۋى تۋرالى كەلىسپەگەن. سوندىقتان رىسقاليەۆتىڭ ارەكەتتەرى پارا الۋعا جاردەمدەسۋ رەتىندە قارالدى" دەلىنگەن ؛اتىراۋ وبلىستىق سوتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى تاراتقان حابارلامادا. ؛

حامەنوۆا جۋرناليستەرگە بىلدىرگەن پىكىرىندە جوعارى سوتقا شاعىمداناتىنىن ايتتى.

"بۇگىندە قارعا قارعانىڭ كوزىن شۇقىعان جوق. وڭىردەگى سۋديالاردىڭ دەربەس, ءادىل شەشىم شىعارۋدا ەشقانداي بيلىگى جوق ەكەندىگىنە كوز جەتتى. وڭىردەگى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا​ سەنىڭ اقيقاتىڭنىڭ قۇنى كوك تيىن. مەنىڭ ەشكىمىم جوق. ونى ءبارى بىلەدى. ەندىگى ءۇمىت تەك جوعارعى سوتتا. ادامنىڭ سوتىنان قۇتىلعانمەن, اللانىڭ سوتىنان ەشكىم قۇتىلمايدى. مەن ءوزىمنىڭ شىندىعىمدى, اقتىعىمدى دالەلدەۋ ءۇشىن سوڭىنا دەيىن كۇرەسەمىن" دەدى باقىتگۇل حامەنوۆا جۋرناليستەرگە.

باقىتگۇل حامەنوۆاعا الدىن الا كەلىسىم بويىنشا پارا الدى دەگەن ايىپ تاعىلعان. سوت ونى كىنالى دەپ تاۋىپ, جەتى جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىنداعان. الايدا كامەلەتكە تولماعان بالاسىنىڭ بولۋىنا بايلانىستى جازانى وتەۋ ءۇش جىلعا شەگەرىلگەن.

"قامشى" سىلتەيدى

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر