• usd 424.85

  • eur 504.21

  • rub 5.84

  • cny 65.86

18 قازان, 05:12:32
الماتى
+3°

اقتوبە قالاسىنىڭ تۇرعىنى بالاسىن گرانتقا وقۋعا تۇسىرمەك بولىپ, 1 ميلليون 300 مىڭ تەڭگە اقشاسىنان ايىرىلىپ قالعان, دەپ حابارلادى ؛polisia.kz سايتى.

29 قىركۇيەكتە اقتوبە قالاسىنىڭ 40 جاستاعى تۇرعىنى پوليسياعا الاياقتىق ارەكەتتىڭ قۇربانى بولعانى تۋرالى ارىزدانادى.

وتىنىش بەرۋشىنىڭ ايتۋىنشا, 2 شىلدە كۇنى ول قالانىڭ ەسكى بولىگىندە ورنالاسقان ءدامحانادا الدىن الا كەلىسىم بويىنشا بەيتانىس ايەلمەن كەزدەسكەن. كۇدىكتى قالا ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ بىرىنە "اقىسىز بولىمگە" وقۋعا تۇسۋگە كومەكتەسەتىنىن ايتىپ, كورسەتىلگەن قىزمەت ءۇشىن 1 300 000 تەڭگە كولەمىندە سىياقى العان.

شاعىمدانۋشىنىڭ ارىزى بويىنشا كۇدىكتى تۇلعاسى انىقتالىپ, ۇزاماي ۇستالعان.

"جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارى بارىسىندا پوليسيا قىزمەتكەرلەرى كۇدىكتىنىڭ جەكە باسىن انىقتادى. كۇدىكتى اقتوبە قالاسىنىڭ 44 جاستاعى تۇرعىنى بولىپ شىقتى. قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان فاكتى نەگىزىندە قر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 190-بابى 1-بولىگى ؛(الاياقتىق-رەد) ؛بويىنشا قىلمىستىق تەرەۋ باستالدى" دەلىنگەن حابارلامادا.

بۇعان دەيىن ازىلكەش تۇرسىنبەك قاباتوۆتىڭ قىزى ۇبت-داعى زاڭعا قايشى ارەكەتى ءۇشىن تەست تاپسىرۋدان شەتتەتىلگەنى حابارلانعان.


 ؛

 ؛

"قامشى" سىلتەيدى
ىلمەك سوزدەر: اقتوبە

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر