• usd 468.56

  • eur 497.56

  • rub 7.3

  • cny 67.18

13 شىلدە, 23:32:36
الماتى
+35°

04 شىلدە, 2024 news

قانات بوزىمباەۆ ەلىمىزدىڭ باتىس وڭىرلەرىن دامىتۋعا قاتىستى كەڭەس وتكىزدى

پرەزيدەنتتىڭ اقتوبە, اتىراۋ, باتىس قازاقستان جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىنىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنىڭ شۇعىل شارالار توپتاماسىن ازىرلەۋ جونىندەگى تاپسىرماسىن ورىنداۋ اياسىندا ۆيسە-پرەمەر قانات بوزىمباەۆ اتالعان ءتورت ءوڭىردىڭ اكىمدەرىنىڭ جانە بارلىق مينيسترلىك وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن كەڭەس وتكىزدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

فوتو: primeminister.kz

ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ اعىمداعى احۋالدى تالداۋ دەرەكتەرى بويىنشا باتىستاعى وڭىرلەر ءۇشىن سىن-تەگەۋرىن &ndash؛ مۇناي ءوندىرۋدىڭ تومەندەۋى جاعدايىندا ەكونوميكانى ءارتاراپتاندىرۋ.

دەگەنمەن باتىستا حالىق سانىنىڭ تۇراقتى ءوسۋى بايقالىپ وتىر. بولجامدارعا سايكەس, 2030 جىلعا دەيىن ونداعى حالىق سانى 10%-عا &ndash؛ 3,1 ملن-نان 3,4 ملن ادامعا دەيىن وسەدى. بۇل ءۇردىس جاڭا جۇمىس ورىندارىن قۇرۋ قاجەتتىلىگىن تۋعىزادى. 2024-2030 جىلدار كەزەڭىندە ەڭبەك نارىعىنا شامامەن 138 مىڭ ادام شىعادى دەپ بولجانادى. پرەمەر-مينيستردىڭ ورىنباسارى ولاردى جۇمىسپەن قامتاماسىز ەتۋ جونىندە ءتيىستى تاپسىرمالار بەردى.

سونىمەن قاتار كەڭەس بارىسىندا بەيىندى مينيسترلىكتەر ءوز باعىتتارى بويىنشا, ونىڭ ىشىندە وڭىرلىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ بويىنشا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىس تۋرالى ەسەپ بەردى. ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا 2025 جىلعا دەيىن وڭىرلەردى سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسى تولىعىمەن شەشىلەدى. قازىرگى تاڭدا كارىز-تازارتۋ قۇرىلىستارى بويىنشا جوبالار ىسكە اسىرىلىپ جاتىر.

سالالىق مينيسترلىكتەر مەن اكىمدىكتەر قابىلداپ جاتقان شارالارعا قاراماستان, وسى باعىتتاعى جۇمىستى كۇشەيتۋ قاجەتتىگى بايقالادى.

ۆيسە-پرەمەر اتاپ وتكەندەي, سۋمەن قامتاماسىز ەتۋدى, سۋ بۇرۋدى, ەلەكترمەن جانە جىلۋمەن جابدىقتاۋدى قارجىلاندىرۋ, سونداي-اق وڭىرلەردە جول سالۋ ماسەلەلەرى باسىم سيپاتقا يە بولۋى ءتيىس.

«؛بىزگە ورال جانە اتىراۋ قالالارىنىڭ اۋەجايلارى ءۇشىن اشىق اسپان مارتەبەسىن كەڭەيتە وتىرىپ, رەيستەر سانىن ۇلعايتۋ قاجەت. ەڭ جوعارى جۇكتەمە كەزەڭىندە ۆاگونداردىڭ ماۋسىمدىق تاپشىلىعىن جويۋ, حالىقارالىق اۋەجايلاردى, تەمىرجول ۆوكزالدارى مەن ستانسالاردى جاڭعىرتۋ قاجەت. ال اۋىلدىق جولداردىڭ ساپا دەڭگەيىن 90%-عا دەيىن جەتكىزۋ كەرەك»؛, &mdash؛ دەپ تاپسىردى ۆيسە-پرەمەر.

"قامشى" سىلتەيدى

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر