• usd 468.56

  • eur 497.56

  • rub 7.3

  • cny 67.18

20 شىلدە, 14:03:24
الماتى
+35°

تالدىقورعان قوعامدىق كەڭەسىنىڭ كەزەكتى وتىرىسىندا قالاداعى ورتالىق كوشەلەردىڭ ءبىرى نازارباەۆقا بۇرىنعى اتاۋىن قايتارۋ تۋرالى ماسەلە كوتەرىلدى. بۇل تۋرالى ؛قوعامدىق كەڭەس ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

قوعامدىق كەڭەس وتىرىسىنىڭ كۇن تارتىبىندە بىرنەشە ماسەلە قارالعان. سولاردىڭ قاتارىندا ؛نازارباەۆ كوشەسىنىڭ بۇرىنعى تاۋەلسىزدىك اتاۋىن قايتارۋ بويىنشا باستاما كوتەرىلىپ, ؛جەتىسۋ وبلىسىنىڭ اكىمدىگى مەن وبلىستىق ءماسليحاتقا ءتيىستى حات جولدانعان.

بۇعان دەيىن ؛جەتىسۋ وبلىسىنىڭ اكىمى بەيبىت يساباەۆتىڭ جەرگىلىكتى تۇرعىندارمەن كەزدەسۋىندە بەلسەندى ازاماتتار قاڭتار وقيعاسى كەزىندە قۇلاعان ەكس-پرەزيدەنت نۇرسۇلتان نازارباەۆ ەسكەرتكىشىنىڭ ورنىنا ۇلى اقىن اباي قۇنانباەۆقا ارنالعان ەسكەرتكىش قويۋ, ؛نازارباەۆ كوشەسىن قايتادان تاۋەلسىزدىك دەپ اتاۋدى ۇسىنعان. ؛اكىم حالىق پىكىرى ەسكەرىلەتىنىن ءمالىم ەتكەن.

2019 جىلى ن.نازارباەۆ وكىلەتىن توقتاتىپ, مەملەكەت باسشىلىعى ق.توقاەۆقا وتكەن شاقتا ق.توقاەۆ رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالار مەن وبلىس ورتالىقتارىنىڭ ورتالىق كوشەلەرى مەن داڭعىلدارىنا ەكس-پرەزيدەنتتىڭ اتىن بەرۋ تۋرالى تاپسىرما بەرگەن. ؛تالدىقورعانداعى تاۋەلسىزدىك كوشەسى وسىلاي نازارباەۆقا اۋىستىرىلدى.

ال ؛تالدىقورعانداعى نازارباەۆ ەسكەرتكىشى 2016 جىلى ورناتىلعان. ونى وبلىستىڭ سول كەزدەگى باسشىسى اماندىق باتالوۆ اشقان. ال 2022 جىلعى قاڭتار وقيعاسى كەزىندە جۇرتشىلىق ەسكەرتكىشتى قۇلاتىپ, سودەن بەرى ونى ەشكىم قايتا تۇرعىزبادى.

قاڭتار وقيعاسىنان كەيىن نازارباەۆقا ەرەكشە وكىلەت بەرگەن تۇڭعىش پرەزيدەنت تۋرالى زاڭ كۇشىن جويىپ, ەلوردا اتاۋى نۇر-سۇلتاننان استاناعا اۋىستى. بۇرىن ەكس-پرەزيدەنتتى ماقتاعان كەي ادامدار ءقازىر ودان تەرىس اينالىپ, ساياساتىن سىناپ ءجۇر.

"قامشى" سىلتەيدى

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر