• usd 468.56

  • eur 497.56

  • rub 7.3

  • cny 67.18

04 قازان, 19:55:11
الماتى
+35°

قازگيدرومەت 2022 جىلعى تامىزعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

سينوپتيكتەر تامىز ەلدىڭ سولتۇستىك وڭىرلەرىندەگى سالىستىرمالى سالقىن, ال قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندەگى تۇراقسىز اۋا رايىنان باستالاتىنىن ايتادى.

اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىمەن, قىسقا مەرزىمدى جاڭبىر جاۋادى: ەلدىڭ شىعىسىندا نايزاعاي, بۇرشاق كۇتىلەدى, جەلدىڭ ەكپىنى 15-25 م/س دەيىن كۇشەيەدى. سولتۇستىك ايماقتاردا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولۋى مۇمكىن.

ايدىڭ باسىندا, ەلدىڭ سولتۇستىك جارتىسىنداعى سالقىن اۋا رايى, سولتۇستىك سۋىق انتيسيكلوننىڭ اسەرىمەن بايلانىستى بولادى. الايدا, ءبىرىنشى ونكۇندىكتىڭ سوڭىندا سۋىق انتيسيكلوننىڭ ەلدەن تىس جەرلەرگە, سولتۇستىك وڭىرلەرگە ىعىسۋىمەن جانە وڭتۇستىك سيكلوننىڭ شىعۋىمەن جىلى اۋا ماسسالارى شىعارىلادى, بۇل تەمپەراتۋرانىڭ كوتەرىلۋىنە اكەلەدى. وسىلايشا, اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە +18 +23°؛س, كۇندىز +25 +33°؛س-قا دەيىن جەتەدى. وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك-شىعىس وڭىرلەردە ءبىرىنشى ونكۇندىك ىشىندە تەمپەراتۋرالىق فون بىرتىندەپ تۇندە +15 +20°؛س-تان +20 +25°؛س-قا دەيىن, كۇندىز +25 +32°؛س-تان +33 +40°؛س-قا دەيىن جوعارىلايدى دەپ كۇتىلۋدە.

ايدىڭ ورتاسىندا رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىك جارتىسىنا قايتادان سۋىق اۋا ماسسالارى تۇسەدى, بۇل ؛&ndash؛ اۋا رايىنىڭ تۇراقسىز سيپاتىنا اكەلەدى. دەگەنمەن, سالقىن كۇن رايى ۇزاققا سوزىلمايدى. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە +10 +18°؛س-تان +18 +25°؛س-قا دەيىن, كۇندىز +17 +22°؛س-تان +25 +30°؛س-قا دەيىن اۋىتقيدى, ال وڭتۇستىك وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ نەگىزگى اياسى +28 +38°؛س-تى قۇرايدى, ءبىراق جەكەلەگەن كۇندەرى كۇن سالقىنداۋى مۇمكىن.

جازدىڭ سوڭعى ايى كۇزدىڭ العىشارتتارىمەن اياقتالادى. اركتيكالىق تەڭىزدەردىڭ اۋداندارىنان سۋىق اۋا ماسسالارى باسىپ كىرۋى قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە تەمپەراتۋرالىق فوننىڭ ەلەۋلى تومەندەۋىنە اكەلەدى. ەلدىڭ سولتۇستىك جارتىسىندا تۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى +2 +12°؛س-قا دەيىن, جەكەلەگەن اۋدانداردا ەرىس شاماعا دەيىن تومەندەيدى. كۇندىز +15 +20°؛س-قا دەيىن جىلى بولادى. وڭتۇستىك جارتىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە +10 +15°؛س-قا دەيىن, كۇندىز +20 +27°؛س-قا دەيىن تومەندەيدى. ؛

"قامشى" سىلتەيدى
ىلمەك سوزدەر: اۋا رايى بولجامى

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر