• usd 433.3

  • eur 464.19

  • rub 6.48

  • cny 64.56

28 مامىر, 03:17:00
الماتى
+17°

اقش-رەسەي شەنەۋنىكتەرى جەنەۆاداعى كەلىسسوزدەردەن كەيىن ماسكەۋ ۋكرايناعا باسىپ كىرۋ نيەتى جوق ەكەنىن ايتتى.

دۇيسەنبى كۇنى جەتى ساعاتقا سوزىلعان كەزدەسۋدەن كەيىن ەكى تاراپ شيەلەنىستى ازايتۋ ءۇشىن كۇش سالۋعا كەلىستى.

بىراق كەلىسسوزدەردەن كەيىن كورنەكتى سەرپىلىس بايقالعان جوق.

ۋكراينا شەكاراسىنا جاقىن جەردە 100 مىڭعا جۋىق رەسەيلىك اسكەر ورنالاسقان دەپ بولجانۋدا. باتىس ەلدەرى ماسكەۋ ۋكرايناعا باسىپ كىرۋى مۇمكىن دەپ قاۋىپتەنەدى.

اقش ەگەر رەسەي ۋكرايناعا شابۋىل جاسايتىن بولسا, سانكسيالار قولدانىلاتىنىن ايتتى.

رەسەي بولسا, اقش-قا ماسكەۋدىڭ باتىسپەن تەكەتىرەسىندەگى "تاۋەكەلدەردى تومەن باعالاماۋىن" ەسكەرتتى.

"قامشى" سىلتەيدى
ىلمەك سوزدەر: رەسەي اقش ۋكراينا

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر