• usd 433.3

  • eur 464.19

  • rub 6.48

  • cny 64.56

28 مامىر, 03:03:16
الماتى
+18°

فوتو: الماتى وبلىسى اكىمىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى

ەلدىڭ باستى مەرەكەسى &ndash؛ تاۋەلسىزدىكتىڭ 30 جىلدىعىنا وراي الماتى وبلىسىندا «؛nur otan»؛ پارتياسى وبلىستىق فيليالىنىڭ مۇشەلەرىنە, ءماسليحات دەپۋتاتتارى مەن ارداگەرلەرىنە ءوڭىردىڭ دامۋىنا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن مەملەكەتتىك, مەرەيتويلىق, پارتيالىق ناگرادالار تاپسىرىلدى. سونىمەن قاتار ەل پرەزيدەنتىنىڭ العىس حاتىمەن «؛سايات»؛ ۇلتتىق سپورتىن دامىتۋداعى ەڭبەكتەرى ءۇشىن ارداگەر بۇركىتشىلەر ماراپاتتالدى. ناگرادالاردى الماتى وبلىسىنىڭ اكىمى قانات بوزىمباەۆ تاپسىردى, ؛دەپ حابارلايدى الماتى وبلىسى اكىمىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.

ماراپات تاپسىرۋ سالتاناتىندا قانات بوزىمباەۆ تاۋەلسىزدىك پەن بىرلىك  ؛حالىقتىڭ باستى قۇندىلىعى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. تاۋەلسىزدىك جىلدارىندا تۇڭعىش پرەزيدەنتىمىز نۇرسۇلتان ءابىشۇلى نازارباەۆتىڭ ساليقالى ساياساتىنىڭ ارقاسىندا ەلىمىز ۇلكەن وزگەرىستەردى باستان كەشىپ, حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان جاڭا الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق رەفورمالار جۇزەگە اسقانىنا توقتالدى. ەلباسىنىڭ سىندارلى جولى پرەزيدەنتىمىز قاسىم-جومارت كەمەلۇلى توقاەۆتىڭ باسشىلىعىمەن جالعاسىپ كەلە جاتقانىن ايتتى.  ؛

سونداي-اق قانات الدابەرگەنۇلى وبلىستا ۇلتتىق سپورت تۇرلەرى بويىنشا 1600-دەن استام سپورتتىق سەكسيالار جۇمىس ىستەيتىنىن, سپورتتىڭ بۇل تۇرىمەن 60 مىڭنان استام ادام اينالىساتىنىن دا اتاپ ءوتتى. سونىمەن بىرگە ايماقتاعى 50 قۇسبەگى - رەسپۋبليكالىق «؛قىران»؛ فەدەراسياسىنىڭ بەلسەندى مۇشەسى. وسى ورايدا «؛سايات»؛ ۇلتتىق سپورتىن دامىتۋداعى ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن ءبىرقاتار ارداگەر بۇركىتشىلەر قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ العىس حاتتارىمەن ماراپاتتالدى.  ؛

بەلسەندى قىزمەتتەرى ءۇشىن نۇروتاندىقتارعا قازاقستان رەسپۋبليكاسى تاۋەلسىزدىگىنە 30 جىل»؛ مەرەيتويلىق مەدالى, «؛حالىق العىسى»؛ مەدالى, «؛بەلسەندى قىزمەتى ءۇشىن»؛ توسبەلگىسى, «؛nur otan»؛ پارتياسىنىڭ قۇرمەت گراموتاسى بەرىلدى.

فوتو: الماتى وبلىسى اكىمىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى

ماراپاتتالعاندار اراسىندا دەپۋتاتتار, پارتيا فيليالىنىڭ جانە پارتيالىق ۇيىمداردىڭ وكىلدەرى, مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر, بيۋدجەتتىك ۇيىمدار قىزمەتكەرلەرى, قوعام بەلسەندىلەرى, كاسىپكەرلەر, مەسەناتتار, جۋرناليستەر, پارتيانىڭ بەلسەندى مۇشەلەرى بار.

وسى كۇنى ماراپاتتاۋ ى.جانسۇگىروۆ اتىنداعى مادەنيەت سارايىندا جالعاسىن تاپتى. مۇندا وبلىس اكىمى قانات بوزىمباەۆ جينالعان كوپشىلىكتى  ؛تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتاپ, ءبىرقاتار ازاماتتارعا «؛الماتى وبلىسىنىڭ قۇرمەتتى ازاماتى»؛ اتاعىن جانە ءماسليحات ارداگەرلەرىنە «؛قۇرمەتتى دەپۋتات»؛ توسبەلگىلەرىن تابىستادى. وبلىستىڭ قۇرمەتتى ازاماتى اتانعاندار قاتارىندا اقىلبەك كۇرىشباەۆ, قانىمجان سۇلتانقۇلوۆا, اسقار سۇلەيمەنوۆ, ريمما سالىقوۆا جانە باسقا دا ازاماتتار بار. سول سياقتى ءماسليحات ارداگەرلەرى ەدىگە جۇنىسبەكوۆ, ىزعاربەك بەكتۇرسىنوۆ, ايان ايتجانوۆ, سەرىك مۇقانوۆ سىندى ونداعان ازامات «؛قۇرمەتتى دەپۋتات»؛ توسبەلگىسىنە يە بولدى.

وسى جيىندا ەڭبەك سىڭىرگەن ارداگەرلەرگە پارلامەنت سەناتىنىڭ, ءبىرقاتار سالالىق مينيسترلىكتەردىڭ, الماتى وبلىسى اكىمىنىڭ قۇرمەت گراموتالارى, العىس حاتتارى, «؛ۇزدىك دەپۋتات»؛ توسبەلگىسى بەرىلدى.

"قامشى" سىلتەيدى

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر