• usd 424.85

  • eur 504.21

  • rub 5.84

  • cny 65.86

05 جەلتوقسان, 06:11:24
الماتى
+5°

ۇشىنشى مەگاپوليستە جاستار جالپى حالىقتىڭ 21,7% پايىزىن نەمەسە 239 986-ادامدى قۇرايدى. قالادا 8 جوعارى جانە 38 ارناۋلى وقۋ ورىندارى بار. بۇل ءبىلىم وردالارىندا 125 390 ستۋدەنت ءبىلىم الۋدا. 2021 جىلى قالا اكىمىنىڭ باستاماسىمەن 4 اۋداندا جاستارعا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارى اشىلدى. بۇل تۋرالى تاۋەلسىزدىكتىڭ 30 جىلدىعىنا وراي كورمە ورتالىعىندا وتكەن قالا اكىمدىگىنىڭ جانىنداعى جاستار ساياساتى جونىندەگى كەڭەستە ايتىلدى.

فوتو: سەرىك قوساەۆ

«؛جاستار قوعامنىڭ قوزعاۋشى كۇشى»؛ اتتى كەڭەس اشىق اڭگىمە فورماتىندا ءوتتى. وعان قالالىق جاستار رەسۋرستىق ورتالىعى مۇرىندىق بولدى. كەڭەستە مەگاپوليس جاستار ساياساتىن قالىپتاستىرۋدا, جۇمىسسىزدىقتىڭ الدىن الۋدا اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستار تالقىلاندى. «؛جاستار - وتانعا»؛ جول كارتاسى ينديكاتورلارىنىڭ ورىندالۋ بارىسى قورىتىندىلانىپ, الداعى اتقارىلاتىن جۇمىستارى سارالاندى. كەزدەسۋ بارىسىندا وڭىرىمىزدە جاس كاسىپكەرلەرگە ارنالعان جوبالار, ماۋسىمدىق جۇمىستار مەن جاستار ورتالىقتارىنىڭ جۇمىسى قوزعالدى.

قالا اكىمىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى شىڭعىس مۇقاننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن كەڭەسكە «؛nur otan»؛ پارتياسى قالالىق فيليالى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى جانار بەكتاەۆا, تاەكۆوندوشى, قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ چەمپيونى, لوندون وليمپياداسىنىڭ قاتىسۋشىسى, ازيا ويىندارىنىڭ جەڭىمپازى فەرۋزا ەرگەشوۆا, قر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگى «؛جاستار»؛ عىلىمي زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى ايان ساكوشەۆ پەن ءماسليحات دەپۋتاتتارى, اۋدان اكىمدەرى, قۇقىق قورعاۋ, اۋماقتىق دەپارتامەنت باسشىلارى, قالا اكىمدىگىنىڭ باسقارما باسشىلارى, ءتۇرلى سالادا جۇمىس جاسايتىن جاس ماماندار, جوعارعى وقۋ ورىننىڭ باسشىلارى, جوعارى جانە ورتا ارناۋلى وقۋ ورىندارىنىڭ ستۋدەنتتەرى مەن بەلسەندى جاستار قاتىستى.
جيىندا ءسوز العان شىڭعىس جۇمابەكۇلى شاھاردا مەملەكەتتىك جاستار ساياساتىن جۇزەگە اسىرىلۋ بارىسىنا توقتالدى.

&ndash؛ بارشاڭىزعا بەلگىلى بيىل ەلىمىزدە ەگەمەندىكتىڭ 30 جىلدىعى اتالىپ ءوتىپ جاتىر. شىمكەنتتە ءاربىر ەكىنشى ادام نەمەسە حالىقتىڭ 52 پايىزى تاۋەلسىزدىكتىڭ ءتول تۋمالارى. ورتاشا جاس &ndash؛ 26. شىمشاھار &ndash؛ ەلىمىزدەگى جاستاردىڭ قالاسى. مەگاپوليستىڭ بولاشاعى جارقىن, جاستاردىڭ مۇمكىندىكتەرى مول. بۇگىنگى جاستارعا ەڭ ءبىرىنشى ءبىلىم كەرەك. بۇل رەتتە قالامىزدا 782 ءبىلىم بەرۋ ۇيىمى بار. كاسىپكەرلىك سالاسىندا جانە جاستاردى جۇمىسپەن, باسپانامەن قامتاماسىز ەتۋدە دە جۇيەلى جۇمىستار اتقارىلىپ كەلەدى. ەلىمىزدىڭ دامۋىندا جاستاردىڭ الاتىن ورنى وتە ەرەكشە. مەملەكەت باسشىسى ايتقانداي, «؛تاۋەلسىزدىك رۋحىمەن ءوسىپ كەلە جاتقان بۇگىنگى جاس بۋىن &ndash؛ ءبىزدىڭ ەرتەڭگى ءۇمىتىمىز, سەنىمدى تىرەگىمىز, - دەدى شىڭعىس مۇقان.

جيىن بارىسىندا قالاداعى جۇمىسپەن قامتۋ, كاسىپكەرلىك, تۇرعىن ءۇي سالالارى بويىنشا اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستار ارنايى بەينەروليك ارقىلى تانىستىرىلدى. مەملەكەتتىك باعدارلامالاردىڭ شاراپاتىن كورگەن جاستار جارىسسوزگە شىعىپ ءوز تاجىريبەلەرىمەن ءبولىستى.

ازامات جاپپار
«؛شىمكەنت كەلبەتى»؛

"قامشى" سىلتەيدى
ىلمەك سوزدەر: شىمكەنت جاستار

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر