• usd 424.85

  • eur 504.21

  • rub 5.84

  • cny 65.86

18 قازان, 10:51:32
الماتى
+10°

قالاعا جاڭادان قوسىلعان كەنتتەردىڭ سۋمەنجابدىقتاۋ جانە سۋ بۇرۋ ماسەلەلەرىن شەشۋماقساتىندا قالا اكىمى ب.ساعىنتاەۆ, قالانىڭ جاڭاشاعىن اۋداندارىنىڭ ينجەنەرلىكينفراقۇرىلىمىن دامىتۋدى قامتيتىن «؛جاڭاالماتىنى»؛ دامىتۋدىڭ كەشەندى جوسپارىنقابىلداپ, وسى جوسپاردىڭ ءىسكە اسىرىلۋىن قولعا الۋدا.

2020 جىلى 160 شاقىرىم سۋ قۇبىرى جانە 140 شاقىرىم كارىز جەلىلەرىنىڭ قۇرىلىسى سالىنىپ اياقتالدى.  ؛
فوتو: qamshy.kz

قازىرگى ۋاقىتتا ۇزىندىعى 170 شاقىرىم سۋ قۇبىرى جانە 140 شاقىرىم كارىز جەلىلەرىنىڭ(العاباس, اقجار, ايگەرىم-1,2, بورالداي, قۇرامىس, كەمەل, قايرات, كوكشوقى, كولساي, كامەنسكوە پلاتو, تومەنگى پياتيلەتكا, تەرەكتى, تاۋسامالى, تاۋجولى, جاس قانات, , شۇعىلا, شاپاعات, شاڭىراق-1) قۇرىلىس-مونتاجداۋ جۇمىستارىجالعاسۋدا.

الداعى ايلاردا دۋمان, اقبۇلاق, قايرات, المەرەك, نۇرشاشقان, وجەت, قاراسۋ شاعىناۋداندارىندا, قۇرىلىسشى شاعىن اۋدانىنىڭشىعىس بولىگىندە جانە جەتىسۋ اۋدانىنىڭبىرنەشە ونداعان كوشەلەرىندە ورنالاسقانبىرنەشە مىڭ جەكە از قاباتتى ۇي قۇرىلىستارىجاڭا سۋ قۇبىرى جانە كارىز جەلىلەرىنەتولىعىمەن قوسىلماق.

جەلىلەرمەن قاتار بىر مەزگىلدە سۋ تارتۋقۇرىلىستارى دا بەلسەندى سالىنۋدا, اعىمداعىجىلدىڭ سوڭىنا قاراي قۋاتى تاۋلىگىنە 15 مىڭتەكشە مەتر بولاتىن «؛قارعالى»؛ سۋ تارتۋقۇرىلىسىنىڭ جۇمىستارى اياقتالاتىن بولادى, بۇل جۇمىستار 2020 جىلى باستالعان. اتالعان سۇزگى ستانسياسى ناۋرىزباي اۋدانىنىڭ قارعالى, قاراعايلى, تاۋسامالى, قۇرامىس, تاستىبۇلاق شاعىن اۋداندارىنىڭ 35,5 مىڭ تۇرعىندارىن سۋمەن جابدىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

فوتو: qamshy.kz

وسى سەكىلدى تاستىبۇلاق, اقجار, تاۋجولى, شۇعىلا شاعىن اۋداندارىنىڭ 40 مىڭنان استامتۇرعىندارىن سۋمەن جابدىقتاۋعا ءمۇمكىندىك بەرەتىن وتكىزۋ قۋاتى تاۋلىگىنە 22 مىڭ تەكشە مەتر قۇرىلىستى اقساي وزەنىندە دە سالۋ جوسپارلانۋدا.

بوستاندىق اۋدانىنىڭ وڭتۇستىك-شىعىس بولىگىندەگى 22 مىڭ تۇرعىندى سۋمەن جابدىقتاۋۇشىن (ەرمەنساي, نۇرلىتاۋ, نۇرالاتاۋ, رەميزوۆكا شاعىن اۋداندارى كىرەدى) قۋاتى تاۋلىگىنە 9 مىڭ تەكشە مەتر بولاتىن «؛ەرمەنساي»؛ سۋ تارتقىشىنىڭ جوبالىق قۇجاتتامالارىن ازىرلەۋ جۇمىستارىجۇرگىزىلۋدە. مەدەۋ اۋدانىنىڭ وڭتۇستىك بولىگىندەگى تۇرعىنداردىڭ مۇقتاجدىعى ءۇشىن سورعى ستانسيالارى, تازا سۋ رەزەرۆۋارلارى, جاڭا سۋ تارتۋ ۇڭعىمالارىن قامتيتىن قۇرىلىستار كەشەنىن سالۋ جوسپارلانۋدا.

فوتو: qamshy.kz

 ؛

"قامشى" سىلتەيدى
ىلمەك سوزدەر: الماتى

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر