• usd 428.71

  • eur 519.12

  • rub 5.79

  • cny 66.61

16 مامىر, 22:12:47
الماتى
+11°

بۇگىن ماڭعىستاۋ وبلىسىنا جۇمىس ساپارىمەن بارعان قر پرەمەر-مينيسترى ا.مامين ءتۇپقاراعان اۋدانىندا ورنالاسقان «؛اقتاۋ اگرو»؛ قۇس فابريكاسىنىڭ جۇمىسىمەن تانىستى. جۇمىسىن باستاعان كاسىپورىن جىلىنا 5 مىڭ توننا تاۋىق ەتىن وندىرۋگە قاۋقارلى. قۇس فابريكاسى جانىنداعى ينكۋباتورعا جۇمىرتقالاردىڭ العاشقى پارتياسى 9 ساۋىردە سالىنعان-دى. ماڭعىستاۋعا رەسەيدەن 38 جارىم مىڭعا جۋىق ينكۋباسيالىق جۇمىرتقا كەلگەن ەدى. سول مولشەردەگى ەكىنشى پارتيا 25 ساۋىردە سالىندى. مامانداردىڭ ايتۋىنشا, برويلەر پاروداسىنىڭ العاشقى بالاپانى 30 ساۋىردە شىعادى.

«؛اقتاۋ اگرو»؛ جشس - ماڭعىستاۋ وبلىسىندا قۇس ەتىن وندىرەتىن ەڭ ءىرى جانە بىرەگەي ءوندىرىس وشاعى. وندا جىلىنا 5 مىڭ توننا تاۋىق ەتىن شىعارۋ جوسپارلانعان. بۇل ينۆەستيسيالىق جوبانى ىسكە اسىرۋ ءوڭىردىڭ قۇس ەتىنە قاجەتتىلىگىن 50% - عا جابۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. نىسان 3 الاڭنان تۇرادى: ينكۋباتور, 30 مىڭنان استام قۇسقا ارنالعان 16 قورا جانە قۇس سويۋ سەحى. جوبانىڭ جالپى قۇنى 5,7 ملرد.تەڭگە. بۇل سومانىڭ 30% -ى وتاندىق ينۆەستورلاردىڭ قاراجاتى, قالعان بولىگىن «؛اگرارلىق نەسيە كورپوراسياسى»؛ قارجىلاندىردى.

«؛اقتاۋ اگرو»؛ جشس ديرەكتورى دانيار تۇرعىنوۆتىڭ ايتۋىنشا, قۇس شارۋاشىلىعى كەشەنىن ىسكە قوسۋ وڭىرگە 90-نان استام جۇمىس ورنىن اشادى. جوسپارعا سايكەس ءونىمنىڭ ءبىرىنشى پارتياسى ماۋسىم ايىنىڭ سوڭىنا قاراي ايماقتىڭ ساۋدا سورەلەرىنە شىعارىلادى. دايىن سالقىنداتىلعان ەتتىڭ ورتاشا سالماعى شامامەن 1,5-2 كگ قۇرايدى.

«؛اقتاۋ اگرو»؛ جشس بۇدان بولەك مۇنايلى اۋدانىندا قۋاتتىلىعى ساعاتىنا 10 مىڭ توننا جەم شىعاراتىن قۇراما جەم زاۋىتىنىڭ قۇرىلىسىن جۇرگىزىپ جاتىر. بۇل ءوندىرىس تەك قۇس فەرماسىنىڭ قاجەتتىلىكتەرىنە عانا جۇمىس ىاتەمەي, ءىرى قارا مالعا دا جەم شىعارۋ جوسپارلانعان»؛, - دەدى قۇس فابريكاسىنىڭ باسشىسى د.تۇرعىنوۆ.

"قامشى" سىلتەيدى
ىلمەك سوزدەر: ماڭعىستاۋ

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

باننەر

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر