• usd 424.44

  • eur 504.91

  • rub 5.81

  • cny 65.72

02 تامىز, 12:27:38
الماتى
+28°

 ؛

اقتوبە وبلىسىنا جۇمىس ساپارى اياسىندا سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى ا. شپەكباەۆ بەلگىلى قۇقىق قورعاۋشى ايمان وماروۆانىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن «؛حالىق ءۇنى»؛ اتتى اشىق ديالوگقا قاتىستى. ؛qamshy.kz

ىس-شاراعا وبلىس اكىمى وڭداسىن ورازالين, جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ باسشىلارى, قوعامدىق-قۇقىق قورعاۋشىلار, سونداي-اق وزدەرىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن ايتۋعا كەلگەن تۇرعىندار قاتىستى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك, «؛حالىق ءۇنى»؛ الەۋمەتتىك جوباسى &ndash؛ مەملەكەت باسشىسى جاريالاعان «؛حالىق ۇنىنە قۇلاق اساتىن مەملەكەت»؛ تۇجىرىمداماسى اياسىندا ىسكە اسىرىلىپ جاتقان شوعىرلاندىرىلعان ارىپتەستىكتىڭ, اۋىلدارداعى قاراپايىم ادامداردىڭ ماسەلەلەرىن شەشۋدىڭ ءبىر مىسالى. ؛qamshy.kz
اشىق ديالوگ بارىسىندا وبلىستا ەرەكشە قاجەتتىلىكتەرى بار ادامدار ءۇشىن جاسالعان شارتتاردان باستاپ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتىنە دەيىنگى كوپتەگەن تاقىرىپتار قوزعالدى.

ساپار بارىسىندا سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەت باسشىسىنا «؛بيزنەسكە ارنالعان ۇكىمەت»؛ فرونت-كەڭسەسى تانىستىرىلدى. ونىڭ ماقساتى ء«؛بىر تەرەزە»؛ قاعيداتى بويىنشا بيزنەسكە بارلىق قولداۋ شارالارىن ورتالىقتاندىرىلعان تۇردە كورسەتۋ.
«؛aqtobe invest»؛ جاڭا فرونت-كەڭسەسى كاسىپكەرلەردى قولداۋ شارالارىنىڭ قولجەتىمدىلىگى مەن قامتىلۋىن ارتتىرادى, سونداي-اق راسىمدەردىڭ اشىقتىعىن ۇلعايتىپ, ناتيجەسىندە كاسىپكەردىڭ يدەيادان جوبانى ىسكە اسىرۋعا دەيىنگى جولىن جەڭىلدەتەدى. ؛qamshy.kz
بۇدان كەيىن اگەنتتىك ءتوراعاسى مەن «؛التىن قىران»؛ كت باس ديرەكتورى ي. سالجانوۆ اراسىندا سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل ماسەلەلەرى بويىنشا ءوزارا ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى. ول بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋدى جانداندىرۋعا, اقپارات الماسۋدى جۇزەگە اسىرۋعا مۇمكىندىك بەرمەك.

سونداي-اق, اليك شپەكباەۆ «؛سانالى ۇرپاق»؛ جانە «؛ادال ءبىلىم»؛ جوبالارى الاڭدارىندا سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەتپەن بەلسەندى ىنتىماقتاستىق ورناتقان ق. جۇبانوۆ اتىنداعى اقتوبە وڭىرلىك مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىندە بولدى.
ۋنيۆەرسيتەتتە سىبايلاس جەمقورلىق تاۋەكەلدەرىن تومەندەتۋ شارالارىنىڭ ءبىرى &ndash؛ ستۋدەنتتىك جانە وقىتۋشىلىق قۇرامعا بارلىق ىڭعايلى ەلەكتروندىق قىزمەتتەردى ۇسىناتىن «؛smart arsu»؛ ءموبيلدى قوسىمشاسى سىندى سيفرلىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ.

جۇمىس ساپارىنىڭ سوڭىندا سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەت باسشىسىنىڭ جۇرتشىلىقپەن جانە اقتوبە وبلىسىنىڭ پرەزيدەنتتىك كادر رەزەرۆىمەن اشىق ديالوگتىق كەزدەسۋى ءوتتى.
قوعام وكىلدەرى ۆەدومستۆو باسشىسىنان وزدەرىن تولعاندىرعان سۇراقتارعا جاۋاپ الىپ, سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەتتىڭ ازاماتتىق قوعاممەن ءتيىمدى ءوزارا ءىس-قيمىلى ءۇشىن ريزاشىلىقتارىن ءبىلدىردى.
ساپار سوڭىندا ا. شپەكباەۆ وڭىردە مەملەكەتتىك مەكەمەلەردى ترانسفورماسيالاۋ, «؛حالىق ۇنىنە قۇلاق اساتىن مەملەكەت»؛ تۇجىرىمداماسى اياسىندا اشىقتىق پەن ايقىندىلىقتى ەنگىزۋ بويىنشا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىستارعا وڭ باعا بەرىپ, وبلىستا سىبايلاس جەمقورلىقتىڭ الدىن الۋ جۇمىستارى ءتيىستى دەڭگەيدە جۇرگىزىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.

"قامشى" سىلتەيدى

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر