• usd 431.41

  • eur 452.94

  • rub 6.92

  • cny 63.83

20 مامىر, 17:14:52
الماتى
+21°

قر پرەمەر-مينيسترى اسقار ءماميننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا ەلدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنىڭ جانە 2020 جىلعى قاڭتار-قىركۇيەكتەگى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ اتقارىلۋىنىڭ قورىتىندىلارى قارالدى. بۇل تۋرالى primeminister.kz حابارلادى. ؛

&ndash؛ كورسەتكىشتەردىڭ ؛تۇراقتى ءوسۋ ءۇردىسى جالپى ەكونوميكانىڭ قالپىنا كەلۋىن كورسەتەدى. ؛جالپى, قازاقستان ەكونوميكاسى پاندەميا مەن جاھاندىق ەكونوميكالىق داعدارىستىڭ ەلەۋلى اسەرىنە قاراماستان, ناقتى سەكتوردا دا, قىزمەت كورسەتۋ سالاسىندا دا كورسەتكىشتەردىڭ ءوسۋىن كورسەتۋدە. ؛بيۋدجەتتىڭ كىرىس بولىگىنە قاتىستى جىل سوڭىنا دەيىن بەكىتىلگەن جوسپاردىڭ 100% ورىندالۋىنا قول جەتكىزۋ قاجەت. قازىرگى جاعدايلاردا بيۋدجەتتىڭ اتقارىلۋى تۇرعىسىنان ورتالىق جانە جەرگىلىكتى ورگانداردىڭ باسشىلارى جىل سوڭىنا دەيىن ءتيىمدى جانە ۋاقىتىلى يگەرۋدى قامتاماسىز ەتۋى ءتيىس ؛, &ndash؛ دەي كەلە اسقار مامين جىل سوڭىنا دەيىن 3 اي قالعاندىعىن جانە بارلىق جوبالاردى اياقتاپ, جوسپارلاردى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن بارلىق كۇش-جىگەردى جۇمساۋ قاجەتتىگىن ايتتى. ؛

ۇكىمەت سايتىنداعى حابارلاماعا ساي, ەكونوميكانىڭ بازالىق سالالارىندا قابىلدانىپ جاتقان شارالاردىڭ ارقاسىندا وسى جىلدىڭ توعىز ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ءوسۋدىڭ وڭ سەرپىنى ساقتالىپ كەلەدى. وڭدەۋ ونەركاسىبىندە 3,3%-عا, ونىڭ ىشىندە فارماسەۆتيكادا 39,8%-عا, دايىن مەتالل بۇيىمدارىن وندىرۋدە 18,9%-عا, ماشينا جاساۋدا 16,6%-عا, ونىڭ ىشىندە اۆتوموبيل جاساۋدا 51,6%-عا, سونداي-اق قاعاز ونىمدەرى وندىرىسىندە 15,1%-عا جانە جەڭىل ونەركاسىپتە 14,1%-عا ءوسىم قامتاماسىز ەتىلدى. قۇرىلىس كولەمى 10,5%-عا, تۇرعىن ءۇيدى پايدالانۋعا بەرۋ 9%-عا نەمەسە شامامەن 9,6 ملن شارشى مەترگە ۇلعايدى. اۋىل شارۋاشىلىعىندا 5%-عا تۇراقتى ءوسىم قامتاماسىز ەتىلدى, جاقسى ءونىم جينالدى.

"قر التىن-ۆاليۋتا رەزەرۆتەرى مەن ۇلتتىق قوردىڭ اكتيۆتەرى بيىلعى 1 قىركۇيەكتە $94,1 ملرد-قا دەيىن ۇلعايدى. مەتالل كەنىن (+1,2%) جانە وزگە دە پايدالى قازبالاردى (+0,4%) ءوندىرۋ سەكىلدى تاۋ-كەن سەكتورىنىڭ ماڭىزدى باعىتتارى بويىنشا وڭ ديناميكا ساقتالۋدا. بۇل رەتتە وپەك+ قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى ورىنداۋ قاجەتتىلىگى جاعدايىندا مۇناي ءوندىرۋدىڭ تومەندەۋى (-3,5%) بايقالادى. قىركۇيەكتە قىزمەت كورسەتۋ سەكتورى بەلسەندى تۇردە جاندانا باستادى &ndash؛ تامىز ايىمەن سالىستىرعاندا, ساۋدا-ساتتىق 2,7%-عا, بايلانىس 1,3%-عا, كولىك جانە قويمالاۋ 1,2%-عا ءوستى.

ۇكىمەت باسشىسى وڭىرلەردىڭ اكىمدەرىنە مەملەكەت باسشىسى العا قويعان بارلىق مىندەتتەردى ءتيىمدى ىسكە اسىرۋدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جۇمىستى جانداندىرۋدى تاپسىردى" دەلىنگەن اقپاراتتىق حابارلامادى.

"قامشى" سىلتەيدى

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر