• usd 409.19
  • eur 461.24
  • rub 5.67
  • cny 58.26

05 ماۋسىم, 2020 news

الماتىدا جاسىل قوردى ساۋىقتىرۋ بويىنشا جۇمىستار جالعاسۋدا

astana-akshamy.kz

اعىمداعى جىلى 265 مىڭ اعاش وتىرعىزۋ جوسپارلانعان. وبلىسقا شەكارالاس ورنالاسقان ناۋرىزباي جانە الاتاۋ اۋداندارىنا ءبىرىنشى كەزەكتە ەرەكشە نازار اۋدارىلاتىن بولادى.

قالانىڭ جاسىل ەكونوميكا باسقارماسىنىڭ مالىمەتى بويىنشا 2019 جىلى #jasylalmaty اكسياسى اياسىندا 135 مىڭ جاسىل جەلەك وتىرعىزىلدى. اعاشتار كوپشىلىك جينالاتىن اۋماقتارعا, ونىڭ ىشىندە مەكتەپتەردىڭ, اۋرۋحانالاردىڭ اينالاسىنا, «؛موحناتكا»؛, «؛كوكتوبە»؛ تاۋلارىنىڭ بوكتەرلەرىنە, اتاكەنتتىڭ, اتلەتتەر اۋىلى مەن «؛الاتاۋ»؛ تەاترىنىڭ الاڭدارىنا ەگىلدى.

سالىستىرمالى تۇرعىدان قاراساق, ەڭ جاسىل ەلدى مەكەن مەدەۋ اۋدانىندا 472-مىڭنان استام اعاش بار ەكەن. ال, ناۋرىزباي جانە الاتاۋ اۋداندارىندا شامامەن 202 مىڭ جانە 179 مىڭ اعاش ءوسىپ تۇر. جاسىلداندىرۋ بويىنشا ەكىنشى ورىندى تۇركسىب اۋدانى يەلەنگەن, مۇندا اعاش سانى 431,5 مىڭ ءتۇپ. ۇشتىكتى بوستاندىق اۋدانى قورىتىندىلايدى.

ماماندار مۇنداعى 380 مىڭ ءتۇپ اعاشتى ساناپ شىقتى. اۋەزوۆ اۋدانىنداعى اعاشتار سانى 100 مىڭعا كەم, ياعني 255 مىڭعا جۋىق. جەتىسۋ اۋدانىندا 220 مىڭنان استام, ال المالى اۋدانىندا 213 مىڭ اعاش بار.

ايتا كەتەرلىگى, اعاشتار سانىنىڭ قۇرامىنا تەك كوپشىلىك قولداناتىن جەردەگىلەر عانا ەنىپ وتىر. بۇل قۇرامعا جەكە اۋماقتارداعى, زيراتتارداعى, رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار جەرلەردەگى جاسىل جەلەك قوسىلماعان.

قالادا بارلىعى 2,352 ملن اعاش بار. ولاردىڭ ىشىندە ساۋىعىپ,جاپىراقتارىن كەڭگە جايعاندارى 1,8 ملن نەمەسە 76,5 پايىز. سوندىقتان اعاشتاردى زيانكەستەردەن قورعاۋ جانە ساۋىقتىرۋ ءۇشىن وڭدەۋ جۇمىستارى جۇرۋدە. پرەپاراتتار اعاش جاپىراقتارىن كەمىرەتىن جانە سورىپ تاستايتىن زيانكەس قۇرتتاردان قورعاۋدا. بۇل وڭدەگىش زاتتار - ۇزاق مەرزىمدى ءارى قورشاعان ورتاعا ءقاۋىپسىز.

&ndash؛ جاسىل جەلەكتى وڭدەۋ جۇمىستارى قورعاۋدىڭ بيولوگيالىق, قاجەت بولعان جاعدايدا حيميالىق ادىسپەن ىسكە اسۋدا. وڭدەۋ جۇرگىزەر الدىندا 5-7 كۇن ىشىندە زيانكەستەردىڭ دامۋ فەنولوگياسىنا, ءتۇرلى زيانكەستەردەن تارالۋىنا مونيتورينگ جۇرگىزىلەدى, &ndash؛ دەپ حابارلادى قالانىڭ جاسىل ەكونوميكا باسقارماسىنان.

جاسىل جەلەكتى وڭدەۋ جۇمىستارى 23.00-دەن 5.30-عا دەيىن جۇرگىزىلەدى. بۇگىن الماتىنىڭ جاسىل قورىن وڭدەۋدىڭ ءىى كەزەڭى باستالادى.

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

باننەر

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر