• usd 409.19
  • eur 461.24
  • rub 5.67
  • cny 58.26

05 ماۋسىم, 2020 news

الماتىدا جاڭا مەشىت بوي كوتەرەدى

كورنەكى سۋرەت

الماتى قالاسىنىڭ الاتاۋ اۋدانىندا جەكە ينۆەستورلاردىڭ قاراجاتىنا جاڭا مەشىت سالىنادى. بۇل تۋرالى قالا اكىمدىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

&ndash؛ الماتىنىڭ الاتاۋ اۋدانىندا جەكە ينۆەستورلاردىڭ قاراجاتىنا جاڭا مەشىت بوي كوتەرەدى. مەشىت ءبىر مەزگىلدە جەتى مىڭ مۇسىلماندى قابىلداي الادى. قالاداعى ەڭ ۇلكەن ءدىني عيمارات اعارتۋ ءھام رۋحاني جەر عانا ەمەس, مەگاپوليستىڭ ارحيتەكتۋرالىق مارجاندارى اراسىندا دا لايىقتى ورىنعا يە بولادى, &ndash؛ دەدى شاھار باسشىسى.

 ؛
 ؛
 ؛
پوسموترەت ەتۋ پۋبليكاسيۋ ۆ instagram
 ؛
 ؛

الماتىنىڭ الاتاۋ اۋدانىندا جەكە ينۆەستورلاردىڭ قاراجاتىنا جاڭا مەشىت بوي كوتەرەدى. مەشىت ءبىر مەزگىلدە جەتى مىڭ مۇسىلماندى قابىلداي الادى. قالاداعى ەڭ ۇلكەن ءدىني عيمارات اعارتۋ ءھام رۋحاني جەر عانا ەمەس, مەگاپوليستىڭ ارحيتەكتۋرالىق مارجاندارى اراسىندا دا لايىقتى ورىنعا يە بولادى. &mdash؛&mdash؛ ۆ الاتاۋسكوم رايونە الماتى نا سرەدستۆا چاستنىح ينۆەستوروۆ ۆوزۆوديتسيا نوۆايا مەچەت. ودنوۆرەمەننو ەە سموگۋت پوسەششات سەم تىسياچ ۆەرۋيۋششيح. كۋلتوۆوە سوورۋجەنيە ستانەت سامىم بولشيم ۆ گورودە ي بۋدەت سلۋجيت نە تولكو دۋحوۆنومۋ پروسۆەششەنيۋ, نو ي زايمەت سۆوە دوستوينوە مەستو سرەدي ارحيتەكتۋرنىح جەمچۋجين مەگاپوليسا

پۋبليكاسيا وت باكىتجان ساگينتاەۆ (@sagintayev.b)

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

باننەر

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر