• usd 410.7
  • eur 465.28
  • rub 5.8
  • cny 58.81

26 مامىر, 2020 ايماقتار

ماڭعىستاۋدا حالىقتىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا 6 ۋچاسكەدە شومىلۋعا تىيىم سالىندى 

qamshy.kz

ماڭعىستاۋدا حالىقتىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ؛ماقساتىندا ؛6 ۋچاسكەدە شومىلۋعا تىيىم سالىندى.

بۇل تۋرالى ماڭعىستاۋ وبلىستىق قوعامدىق كوممۋنيكاسيا ورتالىعىندا وتكەن بريفينگتە وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى قۋانار بازارباەۆ حابارلادى.

جىل سايىن جاز مەزگىلىنىڭ باستالۋىمەن كاسپيي تەڭىزىنىڭ جاعالاۋىندا دەمالاتىن حالىق اعىنى وسۋدە. وسىعان بايلانىستى, ستاتيستيكا بويىنشا, جازعى ايىندا سۋداعى قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ساقتاماۋدان ادامداردىڭ سۋدا قازا بولۋى مەن جاراقاتتانۋىنىڭ شىڭى بايقالادى. ؛سۋ وبەكتىلەرىندە ادامداردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ مو توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ نازارىندا. ؛الايدا, قىزمەتكەرلەردىڭ سۋداعى قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ساقتاۋ تۋرالى ؛ەسكەرتۋلەرىنە قاراماستان, حالىقتىڭ بارىنە بىردەي ۇدايى قامتىلماۋى مۇمكىن. ؛جۇرگىزىلگەن تالداۋ بويىنشا, سۋداعى وپات بولۋدىڭ نەگىزگى سەبەبى سۋداعى قاراپايىم قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىنىڭ ساقتالماۋىنا, تيىم سالىنعان جانە جابدىقتالماعان ورىنداردا شومىلۋعا, سۋدا ماس كۇيىندە بولۋعا, سونداي-اق بالالاردى قاراۋسىز قالدىرۋشى اتا-انالاردىڭ جاۋاپسىزدىعىنا بايلانىستى بولدى.

سۋعا شومىلۋ ماۋسىمى كەزىندە ادامداردىڭ قازا بولۋى مەن مەرتىگۋىنە جول بەرمەۋ ماقساتىندا سۋ ايدىندارىنىڭ ؛6 ؛ۋچاسكەدە شومىلۋعا تىيىم سالىنعان جانە تيىسىنشە رۇقسات ەتىلگەن &ndash؛ ؛38 ؛ۋچاسكەلەرى بويىنشا نورماتيۆتىك قۇجاتتار قابىلداندى. جوسپار اياسىندا 2020 جىلعى سۋعا شومىلۋ ماۋسىمى كەزەڭىندە وبلىس حالقىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا ۇيىمداستىرۋ, الدىن الۋ جانە پراكتيكالىق ءىس-شارالار كەشەنى قاراستىرىلدى.

مو توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى ءوڭىر تۇرعىندارىنا, ونىڭ ىشىندە بالالارعا  ؛پروفيلاكتيكالىق, ۇگىت-ناسيحات جۇمىستارى رەيدتىك شارالار تۇراقتى تۇردە جۇرگىزىلۋدە. ؛وتكەن جىلى 29 رەيد وتكىزىلىپ, اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق كودەكسىنىڭ 440-بابى بويىنشا ؛13 ادام 176 ؛750 تەنگە كولەمىندە اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. ؛ ؛سۋداعى ادام شىعىنىن بولدىرماۋ ماقساتتا پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارالار شومىلۋ ماۋسىمى اياقتالعانعا دەيىن جۇرگىزىلەدى.

ايتا كەتۋ كەرەك, تۇرعىنداردىڭ شومىلۋ ماۋسىمىنداعى قاۋىپسىزدىگىن  ؛اقتاۋ, فورت-شەۆچەنكو, قۇرىق اۋىلى مەن كەندىرلى دەمالىس بازاسىنداعى جەدەل-قۇتقارۋ بولىمشەلەرى قامتاماسىز ەتەدى.

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

باننەر

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر