• usd 402.37
  • eur 449.81
  • rub 5.86
  • cny 56.67

06 قاراشا, 2019 news

سولتۇستىك قازاقستان تۇرعىندارى جۇمباق جاعدايدا كوز جۇمىپ جاتىر (ۆيدەو)

سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ بۇلاق اۋىلىندا سوڭعى كەزدە ءولىم-جىتىم كوبەيگەن دەپ حابارلايدى qamshy.kz اقپارات اگەنتتىگى استانا تەلەارناسىنا سىلتەمە جاساپ.

تىپتى ولاردىڭ اراسىندا جاستاردا بار. حالىق ؛ بۇعان ىرگەلەس جاتقان التىن ءوندىرىسىن كىنالايدى. تەك سوڭعى ءبىر جارىم جىلدىڭ ىشىندە 20 اۋىل تۇرعىنى باقيلىق بولدى.

"2014 جىلى بۇلاق اۋىلىنىڭ قاسىندا التىن ءوندىرىسى ىسكە قوسىلعان كەزدە جۇرتتىڭ قۋانىشىندا شەك بولمادى. بۇقارا قوسىمشا جۇمىس ورىندارىنىڭ پايدا بولاتىنىنا سەنىپ, اۋىلدىڭ كوركەيۋىن كۇتكەن ەدى. الايدا, ۋاقىت وتە كەلە حالىقتىڭ قۋانىشىنان گورى, قايعىسى باسىم ءتۇستى. ءقازىر مۇنداعى ءاربىر تۇرعىن كەن ورنىنىڭ جابىلۋىن قالايتىن كورىنەدى" - دەيدى تەلەارنا ءتىلشىسى.

تىلەكتەس ەسجانوۆ, بۇلاق اۋىلىنىڭ تۇرعىنى: "كارەرگە بارامىز, باسىم اۋىرىپ, داۆلەنيەم كوتەرىلەدى. وسىنداعى مەديكتەر مەنى جىبەرگەن جوق. داۆلەنيە 160-170. لابوراتورياعا پروبالاردى اكەلەمىز.ساسىپ تۇرادى ءبارى. شاڭ زيان عوي. سودان مەن شىعىپ كەتتىم. مىنە ءبىر جىل بۇرىن تۋعان اعام قايتتى. وسى التىننىڭ كەسىرىنەن".

اۋىل تۇرعىندارىنىڭ ايتۋىنشا, سوڭعى 1 جارىم جىلدا اتالعان كاسىپورىندا جۇمىس ىستەگەن 7 ادام باقيلىق بولعان. وسىدان شوشىعان كەيبىر وتباسىلار تۋعان جەرىن تاستاپ, قونىس اۋدارۋى جيىلەگەن. ءقازىر اۋىلدا شامامەن 800 ادام قالعان. ؛

ەسىل اۋدانىنىڭ اتقامىنەرلەرىنىڭ سوڭعى جىلدارى بۇل ماڭايدا ءولىم كوبەيگەنىن راستادى. ايتۋلارىنشا, بۇعان رادياسيا عانا كىنالى ەمەس.

ەدىل تۇتقىشەۆ, سقو, ەسىل اۋدانى اكىمىنىڭ ورىنباسارى: بۇلاق اۋىلدىق وكرۋگى بويىنشا جىل باسىنان باستاپ 10 ادام قايتىپ كەتتى. ونىڭ ىشىندە وبىردان ءبىر ادام باقيلىق بولدى. جالپى, بۇل اۋىلدىڭ حالقى قارتايىپ بارادى. سوندىقتان ءولىم-جىتىم كوبەيىپ وتىر. ال ساراپتاما قورىتىندىسىنا سايكەس, سۋ, توپىراق پەن اۋاداعى زياندى زاتتاردىڭ مولشەرى قالىپتى نورمادان اسپايدى. دەيتۇرعانمەن, وبلىستىق ونكولوگيانىڭ دەرەگى باسقا. التىن ءوندىرىسىن قولعا العان ەسىل اۋدانى وبىر اۋرۋى بويىنشا وڭىردە كوش باستاپ تۇر. 10 ايدا 78 ادام تىركەۋگە الىنعان. 26-سى ومىردەن ءوتىپتى. ءبىراق ونىڭ سەبەبىنە ەشكىم باس اۋىرتىپ جاتقان جوق. ؛ ؛

ىلمەك سوزدەر: سقو جۇمباق ءولىم

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

باننەر

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر