• usd 389.52
  • eur 429.21
  • rub 6.07
  • cny 54.94
29 قاڭتار, 12:04:00
قازاقستان ۋكراينانىڭ ساۋدا نارىعىنا الاڭداۋلى

05 قاراشا, 2019 news

قازاقستانداعى ورتاشا ايلىق جالاقى 191 مىڭ تەڭگەدەن استى

وسى جىلدىڭ الدىڭعى توقسانىنا قاراي جالاقىنىڭ ناقتى ءوسۋى 1,8% قۇرادى.

اعىمداعى جىلدىڭ ءۇشىنشى توقسانىندا قازاقستاندا ورتاشا ايلىق جالاقى نومينالدى تۇردە 18,1% -عا ءوسىپ, 191,1 مىڭ تەڭگەگە جەتتى ؛دەپ جازادى qamshy.kz اقپارات اگەنتتىگى. ؛

"وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىنە جالاقى ساتىپ الۋ قابىلەتىنىڭ ناقتى ءوسۋى, ينفلياسيانى ەسكەرە وتىرىپ, 12% قۇرادى. ؛سونىمەن بىرگە, 2019 جىلدىڭ قىركۇيەك ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تاۋارلار مەن قىزمەتتەردىڭ باعاسى ءبىر جىل ىشىندە 5,3% -عا ءوستى, دەلىنگەن زەرتتەۋ حابارلاماسىندا.

وسى جىلدىڭ الدىڭعى توقسانىنا قاراي جالاقىنىڭ ناقتى ءوسۋى 1,8% قۇرادى.

سونىمەن قاتار, ەڭ جوعارى جالاقىنى اتىراۋ وبلىسىنىڭ تۇرعىندارى الادى - 361,5 مىڭ تەڭگە ء(بىر جىل بۇرىن - 310,6 مىڭ تەڭگە). بۇل ەل بويىنشا ورتاشا دەڭگەيدەن 89,2 پايىزعا جوعارى.

جالاقى بويىنشا ەكىنشى ايماق - نۇر-سۇلتان: مۇندا تۇرعىندار ورتاشا ەسەپپەن 308,1 مىڭ تەڭگە الادى, بۇل ەل بويىنشا ورتاشا دەڭگەيدەن 61,2% -عا كوپ.

بۇل كورسەتكىش بويىنشا توپ-5 ايماققا الماتى مەن باتىس قازاقستان وبلىستارى كىردى: 222 مىڭ جانە 191,3 مىڭ تەڭگە. ؛الماتى بويىنشا ورتاشا رەسپۋبليكالىق كورسەتكىشتەن 16,2%, ال باتىس قازاقستان وبلىسىندا - 0,1% قۇرادى.

ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە, قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى ورتاشا دەڭگەيدەن جوعارى, جالاقى وسى بەس ايماقتا عانا كورسەتىلگەن.

تۇركىستان قالاسىنىڭ تۇرعىندارى (122,8 مىڭ تەڭگە - ورتاشا رەسپۋبليكالىق كورسەتكىشتەن 35,8% از), جامبىل (127,8 مىڭ تەڭگە - 33,1% از) جانە الماتى (137,1 مىڭ تەڭگە) - وبلىستاردىڭ ورتاشا رەسپۋبليكالىق مانىنەن 28,3% از).

سالا قۇرىلىمىندا ەڭ جوعارى نومينالدى جالاقى قارجى جانە ساقتاندىرۋ قىزمەتى سالاسىندا بەلگىلەندى: 484,6 مىڭ تەڭگە (ورتاشا رەسپۋبليكالىق دەڭگەيدەن 2,5 ەسە جوعارى).

كەن ءوندىرۋ ونەركاسىبىندە جانە كارەرلەردى قازۋدا ورتاشا ايلىق جالاقى 418,0 مىڭ تەڭگەنى قۇرادى (رەسپۋبليكالىق دەڭگەيدەن 2,2 ەسە كوپ).

ەڭ جوعارى جالاقى بويىنشا كاسىبي, عىلىمي جانە تەحنيكالىق قىزمەت سالاسى بويىنشا العاشقى ۇشتىكتى جابادى: 334,1 مىڭ تەڭگە (ورتاشا دەڭگەيدەن 74,8%).

ەڭ جوعارى جالاقى بويىنشا كاسىبي, عىلىمي جانە تەحنيكالىق قىزمەتپەن اينالىساتىن ءۇش سالانى جابادى: ؛ 334,1 مىڭ تەڭگە (رەسپۋبليكالىق دەڭگەيدەن 74,8% -عا كوپ).

قۇرىلىس, سونداي-اق اقپارات جانە بايلانىس سالاسىندا جالاقى سايكەسىنشە 257,7 مىڭ جانە 248,9 مىڭ تەڭگەنى قۇرادى.

اتاۋلى جالاقىنىڭ ەڭ تومەنگى دەڭگەيى ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا: 122,1 مىڭ تەڭگە - ورتاشا رەسپۋبليكالىق كورسەتكىشتەن 36,1% تومەن.

 ؛

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

باننەر

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر