• usd 389.52
  • eur 429.21
  • rub 6.07
  • cny 54.94
26 اقپان, 22:21:49
شىڭجاڭدىق دۇنگەن: دەرەۋ قازاقتاردان كەشىرىم سۇراڭدار! (اۋديو)

10 قىركۇيەك, 2019 ايماقتار

قىلمىس سانى قىسقارىپ كەلەدى

جامبىل وبلىسى بايزاق اۋداندىق پوليسيا ءبولىمىنىڭ باستىعى, پوليسيا پولكوۆنيگى اسىلحان زاۋربەكوۆ اۋداننىڭ بايتەرەك اۋىلدىق وكرۋگى تۇرعىندارىنا ەسەپ بەردى.

ن.كيىكباەۆ اتىنداعى مەكتەپ - گيمنازياسىندا وتكەن جيىندى پوليسيا ءبولىمى باستىعىنىڭ ورىنباسارى عالىمجان ورازبەكوۆ اشىپ, كۇن تارتىبىندەگى ماسەلەمەن تانىستىردى. ارمەن قاراي ءسوز العان اسىلحان ءازىمحانۇلى ىشكى ىستەر ورگاندارىنىڭ مىندەتى - ءتارتىپ ساقشىلارى مەن حالىق اراسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى جانداندىرۋ, پوليسيا قىزمەتىنىڭ اشىقتىعى مەن تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ, ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن قورعاۋ بولىپ تابىلاتىندىعىن جەتكىزدى. سونىمەن قاتار, بايانداماشى اۋدانداعى قىلمىستىق احۋال جانە قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن-الۋ باعىتىندا اتقارىلعان جۇمىستارعا توقتالدى. پوليسيا ءبولىمىنىڭ ماتەريالدىق-تەحنيكالىق بازاسى جىلدان-جىلعا نىعايىپ كەلە جاتقاندىعىن, بيىلعى جىلى پوليسيا ينسپەكتورلارى جاڭا كولىكپەن قامتىلعاندىعىن جەتكىزدى. اعىمداعى جىلدىڭ سەگىز ايىندا ورىن العان قىلمىستىق دەرەكتەرگە, اتاپ ايتقاندا پاتەر, مال ۇرلىعىنىڭ اشىلۋ دەڭگەيىنە, ورىن العان جول-كولىك وقيعالارىن تارقاتىپ ايتىپ بەردى.

ەسەپتى كەزەڭدە جالپى قىلمىستىق قۇقىقبۇزۋشىلىق دەڭگەيى 12 پايىزعا تومەندەگەن. اۋداندا 4 قىلمىستىق توپ قۇرىقتالىپ, مال ۇرلىعى بويىنشا 8 ادامنان تۇراتىن 3 قىلمىستىق توپتىڭ جولى كەسىلگەن. قوعامدىق ورىنداردا ورىن العان كەلەڭسىزدىكتەر بويىنشا ۇستىمىزدەگى جىلدىڭ سەگىز ايىندا 25 قۇقىق بۇزۋشىلىق انىقتالىپ, اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان.

اسىلحان ءازىمحانۇلى قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋ جانە قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا كوشەلەردە جانە ادام كوپ جينالاتىن قوعامدىق ورىنداردا ورناتىلعان بەينەباقىلاۋ كامەرالارىنىڭ ماڭىزىنا ايرىقشا توقتالدى. اسىرەسە, ۇساق بۇزاقىلىق, ۇرلىق فاكتىلەرىن اشكەرەلەۋدە جانە كوشە ءتارتىبىن نىعايتۋدا باقىلاۋ بەينەكامەرالارىنىڭ كومەگى زور ەكەندىگىن, اۋدان ورتالىعى مەن اۋىلدىق وكرۋگتەردە ورناتىلعان بەينەباقىلاۋ كامەرالاردىڭ ارقاسىندا ءبىراز قىلمىستار اشكەرلەنگەن. اتالعان كامەرالاردى ءبىرىڭعاي ورتالىقتاندىرىلعان جۇيەگە قوسىپ, پوليسيا بولىمىنە كوشىرۋ جوسپارلانعاندىعىن جەتكىزدى. سونداي-اق, جول-كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الۋ باعىتىندا اتقارىلىپ جاتقان شارالار مەن پوليسيا جۇمىسىن سەرۆيستىك مودەلگە كوشىرۋگە باعىتتالعان تىرلىكتەردەن اقپارات بەردى.

ەسەپ-بەرۋ جيىنىنا قاتىسقان تۇرعىندار سۇراقتارىن قويىپ, ۇسىنىستارىن ءبىلدىردى. اتاپ ايتقاندا, قۇقىق بۇزۋشىلىق پەن تارتىپسىزدىكتىڭ الدىن الۋ ءۇشىن تۇرعىنداردىڭ ءتارتىپ ساقشىلارىمەن بىرلەسىپ جۇمىس جاساۋدىڭ ماڭىزى كوتەرىلىپ, ازاماتتار بويىندا زاڭ بۇزىلۋىنا توزبەۋشىلىك مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋ جولدارى ءسوز بولدى.

تۇرعىنداردىڭ ءاربىر ساۋالىنا اسىلحان ءازىمحانۇلى تىڭعىلىقتى جاۋاپ بەرە كەلە, قۇقىق بۇزۋشىلىققا توزبەۋ &ndash؛ بۇل قىلمىس پەن قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋداعى جانە قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋداعى ماڭىزدى قادامداردىڭ ءبىرى ەكەندىگىن, ازا¬؛ماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن تىنىش¬؛تى-عىنىڭ قورعانى بولۋ &ndash؛ ءتارتىپ ساقشى¬؛لارى ءۇشىن ءبىر جاعىنان ابىروي بولسا, ەكىنشى جاعىنان جاۋاپتى ءىس بولىپ تابىلاتىندىعىن ايتتى.

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

باننەر

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر