• usd 389.52
  • eur 429.21
  • rub 6.07
  • cny 54.94
15 جەلتوقسان، 16:08:30
قازاقستان ۋكراينانىڭ ساۋدا نارىعىنا الاڭداۋلى

12 تامىز، 2019 اتىراۋ وبلىسى

اتىراۋدا ۇزدىك قۇرىلىسشىلار ماراپاتتالدى

بۇگىن وسى ماماندىقتىڭ 10 وكىلى ءوڭىر باسشىسىنىڭ​ اتىنان العىس حاتتارمەن ماراپاتتالدى

بۇگىن وسى ماماندىقتىڭ 10 وكىلى ءوڭىر باسشىسىنىڭ​ ؛اتىنان العىس حاتتارمەن ماراپاتتالدى دەپ حابارلايدى اتىراۋ وبلىسىنىڭ وڭىرلىك كوممۋنيكاسيالار قىزمەتى.

وبلىس اكىمدىگىندە قۇرىلىسشىلار كۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى شارا ۇيىمداستىرىلىپ، وعان اتىراۋ وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى نۇرلان تاۋباەۆ قاتىستى. ءوزىنىڭ قۇتتىقتاۋ سوزىندە اكىمنىڭ ورىنباسارى ءاربىر ماماننىڭ مۇنايلى استانانى دامىتىپ، جاڭعىرتۋعا قوسقان ۇلەسىن اتاپ ءوتتى. ؛​ ؛​ ؛​

- قۇرمەتتى قۇرىلىسشىلار، وسى جاسامپاز ماماندىقتىڭ ءاربىر وكىلىن قۇتتىقتايمىن. وبلىستىڭ ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋداعى سىزدەردىڭ ەڭبەكتەرىڭىز ەرەكشە. سىزدەردىڭ ارقاڭىزدا وبلىستا 1000 استام نىسان سالىندى. ءوڭىر باسشىسىنىڭ اتىنان سىزدەرگە العىس ايتامىن جانە سىزدەرگە تابىس پەن باق-بەرەكەت تىلەيمىن،- دەدى اتىراۋ وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى ن.تاۋباەۆ. ؛​ ؛

قاتە تاپساڭىز، قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

باننەر

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر