• usd 389.52
  • eur 429.21
  • rub 6.07
  • cny 54.94
15 جەلتوقسان، 16:45:24
قازاقستان ۋكراينانىڭ ساۋدا نارىعىنا الاڭداۋلى

12 تامىز، 2019 news

اپتا باسىنداعى كادرلىق تاعايىنداۋلار

بۇگىن بيلىكتىڭ ءتۇرلى تارماقتارىندا ءارتۇرلى دەڭگەيدەگى كادرلىق اۋىس-تۇيىستەر ورىن الدى، – دەپ حابارلايدى qamshy.kz اقپارات اگەنتتىگى.

 ؛

الدىمەن مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ەرمۇحامەت ەرتىسباەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بەلارۋس رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى قىزمەتىنەن، تمد جارعىلىق ورگاندارىنىڭ جانىنداعى تۇراقتى وكىل قىزمەتىن قوسا اتقارۋدان بوساتىلدى. ونىڭ ورنىنا بۇعان دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى سەناتىنىڭ دەپۋتاتى، ەكونوميكالىق ساياسات، يننوۆاسيالىق دامۋ جانە كاسىپكەرلىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى بولىپ كەلگەن اسقار بەيسەنباەۆ تاعايىندالدى.

سونداي-اق الماتى اكىمىنىڭ ورىنباسارى ەرلان اۋكەنوۆ قىزمەتىنەن كەتتى. ول بۇل قىزمەتكە 2015 جىلى كەلگەن بولاتىن. 4 جىلدا كاسىپكەرلىك، باسپانا، اۋىل شارۋاشىلىعى، الەۋمەتتىك ءال-اۋقات، جول ماسەلەلەرىمەن اينالىستى. بۇرىنعى ورىنباسار الەۋمەتتىك جەلىنى بەلسەندى قولداناتىن. الماتىداعى lrt جەلىسىنىڭ قۇرىلىسى، brt جەلىسى تۋرالى، قالالىق اۆتوبۋس پاركىنىڭ جاڭارۋىنا قاتىستى كوپ پىكىر بىلدىرگەن بولاتىن.

كادرلىق وزگەرىستەر تولقىنىمەن، ورال قالاسىنا دا جاڭا باسشى كەلدى. باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ ورتالىعىنا اكىمى بولىپ ابات شىنىبەكوۆ تاعايىندالدى. ؛ابات ابايۇلى سوڭعى جىلدارى ورال قالاسىنىڭ ءماسليحات حاتشىسى، سىرىم اۋدانىنىڭ اكىمى، 2017 جىلدىڭ ماۋسىم ايىنان باستاپ كازتالوۆ اۋدانىنىڭ اكىمى بولعان.

 ؛

قاتە تاپساڭىز، قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

باننەر

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر