• usd 389.52
  • eur 429.21
  • rub 6.07
  • cny 54.94
29 قاڭتار, 11:00:37
قازاقستان ۋكراينانىڭ ساۋدا نارىعىنا الاڭداۋلى

07 تامىز, 2019 الەمدە

اتامباەۆتى تۇتقىنداۋ كەزىندە 15-كە جۋىق ادام جاراقات الدى. اتىس ءالى جالعاسىپ جاتىر (ۆيدەو)

جارالانعانداردىڭ اراسىندا 24.kg سايتىنىڭ ءتىلشىسى ايدا جۋماشەۆا دا بار. ونىڭ اياعىنا رەزەڭكە وق تيگەن. ەلدىڭ دەنساۋلىق مينيسترلىگى كوي-تاشقا 8 جەدەل جاردەم بريگاداسى جىبەرىلگەنىن مالىمدەدى.

قىرعىزستان مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى ەلدىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى المازبەك اتامباەۆتى ۇستاۋ وپەراسياسىن ارنايى جاساق كۇشتەرى جۇرگىزىپ جاتىر دەپ حابارلايدى qamshy.kz اقپارات اگەنتتىگى ازاتتىق راديوسىنا سىلتەمە جاساپ.

كوميتەت ارنايى جاساق تەك رەزەڭكە وقتارمەن قارۋلانعانىن, وپەراسيا جالعاسىپ جاتقانىن مالىمدەدى.

7 شىلدە بىشكەك ۋاقىتى بويىنشا كەشكى سەگىز شاماسىندا كوي-تاشتاعى اتامباەۆ ۇيىنە ارنايى جاساق كەلگەنى بەلگىلى بولدى. اتامباەۆتىڭ جاقتاسى ميربەك ايتيكەەۆ الەۋمەتتىك جەلىدە تىكەلەي ترانسلياسيا تاراتتى. ۆيدەودا اتامباەۆ ءۇيىنىڭ ماڭىندا ماسكا جانە ارنايى جاساقتىڭ فورماسىن كيگەن قارۋلى ادامدار كورىندى. ۆيدەودان مىلتىقتىڭ داۋىسى دا ەستىلدى.

ازاتتىقتىڭ قىرعىز قىزمەتى كەم دەگەندە 15 ادامنىڭ جارالانعانىن, ءبىرازىن اۋرۋحاناعا الىپ كەتكەنىن حابارلادى. جارالانعانداردىڭ اراسىندا 24.kg سايتىنىڭ ءتىلشىسى ايدا جۋماشەۆا دا بار. ونىڭ اياعىنا رەزەڭكە وق تيگەن. ەلدىڭ دەنساۋلىق مينيسترلىگى كوي-تاشقا 8 جەدەل جاردەم بريگاداسى جىبەرىلگەنىن مالىمدەدى.

ازاتتىقتىڭ قىرعىز قىزمەتىنىڭ تىلشىلەرى كوي-تاش ايماعىندا ۇيالى بايلانىس ناشارلاعانىن, اۋىلعا كىرەبەرىستە پوليسەيلەر تۇرعانىن حابارلادى. اتامباەۆتىڭ جاقتاستارى كوي-تاشقا كىرەر جولداعى اعاشتاردى قۇلاتا باستاعانى دا ايتىلدى.

دال قازىرگى وقيعا قالاي بولىپ جاتىر؟

&diams؛وقي وتىرىڭىز: ؛اتامباەۆتىڭ اينالاسىنداعى داۋ-داماي قالاي بولىپ جاتىر؟(ۆيدەو)

 ؛

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

باننەر

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر